Direktør, Siemens Healthcare. Foto: Siemens

Offentligt og privat samarbejde

fredag 13 sep 13
|
Sundhedssektorens topledere bliver uddannet i innovation på DTU. Også ledere fra private virksomheder er inviteret med. En af dem er Bjarne Roed, direktør i Siemens Healthcare.

Siemens Healthcare er storleverandør af bl.a. skannere, røntgenudstyr og it-løsninger til hospitalerne. Direktør Bjarne Roed var en af de virksomhedsledere, der deltog i efteruddannelsen på DTU. Han er tilfreds med udbyttet og samarbejdet mellem ledere fra offentlige og private arbejdspladser:

”Vi indgik på lige fod med lederne fra Region Hovedstaden og Region Nordjylland i gruppearbejdet med de cases, som regionernes hospitaler havde ønsket at få fokus på under kurset,” fortæller Bjarne Roed. Han gik ind til kurset med den forventning, at det ville være en god mulighed for at få et bedre indblik i, hvordan regionens ledere tænkte om muligheden for at fremme innovation i deres organisationer.
”Det var opmuntrende at være vidne til, at regionerne i den grad var indstillede på at prioritere innovative løsninger i kampen for at opnå mere sundhed for pengene,” siger Bjarne Roed. 

Patienten fører journal

Som et eksempel på hvordan innovation og nytænkning kan betyde, at opgaver og roller kan ændres til gavn for både patienter og samfundsøkonomi peger Bjarne Roed på området for kroniske sygdomme:
”For 20 år siden skulle vi alle hen i banken med bankbogen for at hæve eller overføre penge. Nu klarer de fleste forretningerne, når de har tid og mulighed hjemme foran computeren. På samme måde kan patienter med kroniske sygdomme som sukkersyge eller KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) måske helt eller delvist passe deres egen journal hjemmefra. De kan sende testresultater ind online – det kan måske endda ske automatisk,” siger Bjarne Roed.
I følge Bjarne Roed er der dog nogle forudsætninger, som skal være opfyldt, før der for alvor bliver sat fart på implementering af nye, smarte løsninger i sundhedsvæsenet:
”Sygehusene skal give plads til, at der bliver arbejdet med de nye idéer, og det skal være muligt at vægte værdien af innovation på langt sigt. Løsningerne kan nemlig være dyre i starten, og det kan blive et problem, så længe der er udbudsregler, der pålægger regionerne at vælge de billigste løsninger. Men kurset på DTU vidner om, at regionerne vil give rum for innovation. Og jeg ved, at der arbejdes hårdt på at reducere den begrænsning for nye innovative løsninger, som udbudsreglerne hidtil har været,” slutter Bjarne Roed.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere