Kirsten Halsnæs fra DTU Management Engineering indtræder i Etisk Råd

tirsdag 25 jun 13
|

Kontakt

Kirsten Halsnæs
Professor MSO
DTU Management
46 77 51 12

Professor MSO Kirsten Halsnæs fra DTU Management Engineering er af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser blevet udpeget som medlem af Etisk Råd.

Det Etiske Råd blev oprettet i 1987 med det formål at rådgive Folketinget og offentlige myndigheder samt skabe debat om den bio- og genteknologiske udvikling inden for natur, miljø og fødevarer. Rådet består af i alt 17 medlemmer, som hver sidder for en treårig periode.

Kirsten Halsnæs indtræder i rådet med en klar forventning om at bruge sin viden inden for miljø og klima til at skabe dialog mellem projekter på DTU og de etiske principper, som behandles i rådet. Særligt vil hun bidrage med viden omkring økonomiske konsekvenser af klimaændringer og bæredygtig udvikling. Hun udtaler: ”Gennem mit arbejde i rådet ser jeg store muligheder for at være med til at bidrage til udviklingen af DTU som et Bæredygtighedsuniversitet. Udviklingen og anvendelsen af nye teknologier har store etiske konsekvenser – de kan hjælpe med til at løse lokale og globale miljøproblemer og til at sikre hele verdens befolkning adgang til sundhed, energi, fødevarer og rent vand. DTU’s forskning og undervisning er helt central i at nå disse målsætninger.”   

Yderligere har det Etiske Råd ønsket et samarbejde med DTU omkring udvikling af undervisningsmaterialer, hvilket er et område, som Kirsten vil fokusere på fra start af.

Du kan læse mere om Kirsten Halsnæs’ forskning på www.sys.man.dtu.dk.