Prøver

Nye procedurer omkring prøver fra udlandet

mandag 03 jul 17
|

DTU Veterinærinstituttet har i lyset af den alvorlige situation på dyresundhedsfronten vedrørende specielt Afrikansk svinepest (ASF) men også som følge af risikoen for indslæbning af Mund- og klovsyge (MKS) og Klassisk svinepest (CSF) iværksat nye foranstaltninger ved indsendelse af prøver og materiale fra Europa og resten af verden til laboratoriet.

Procedurerne er endnu ikke i detaljer fastlagt for alle former for indsendelser men da det under alle omstændigheder vil få konsekvenser for vores kunder har vi valgt allerede på dette tidspunkt at komme med en foreløbig udmelding.

Inden der indsendes prøver fra dyr opstaldet i udlandet skal det undersøges hvilken status der er for ASF, CSF og MKS i det pågældende land. Dette kan gøres via officielle kanaler eller der kan rettes henvendelse til DTU Veterinærinstituttet der løbende holder sig orienteret om udviklingen.

Hvis det pågældende land ikke er deklareret frit for de pågældende sygdomme skal der udtages og pakkes to identiske sæt prøver. De to sæt prøver skal som skrevet pakkes separat men må gerne pakkes i den samme yderpakning. Hele pakken skal sendes til Veterinærinstituttets afdeling på Lindholm.

På Lindholm indsluses det ene sæt prøver i et højklassificeret laboratorium og undersøges for de for det pågældende land relevante virus.

Hvis prøverne testes frie for disse virus, frigives sæt 2, der har været opbevaret i karantæne uden for det højklassificerede laboratorium og kan derefter analyseres normalt.

Dette vil i sagens natur i praksis betyde ekstra analyser for denne slags prøver og derfor også en ekstra udgift for indsender. Der kan være tale om op til tre ekstra undersøgelser per prøver og prisen per undersøgelse ligger på 350,- til 400,- kr pr prøve. Hvis der som et eksempel sendes 10 prøver ind fra et land der både har MKS og ASF vil det give en merudgift på mellem 10.000,- og 12.000,- kr.

Procedurerne er som nævnt stadig ikke fastlagt i detaljer for alle slags prøver endnu og derfor anbefales det at rette henvendelse til DTU Veterinærinstituttet inden en indsendelse fra et land uden for Norden påtænktes.


Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image