Foto: Colourbox

Nanoteknologi skal give renere dieselmotorer

fredag 05 sep 14

Kontakt

Ib Chorkendorff
Professor
DTU Fysik
45 25 31 70

Fakta om projektet

  • Katalysatorprojektet er et samarbejde mellem DTU, Aarhus Universitet, Teknologisk Institut og Dinex A/S
  • Det totale budget er på 30 millioner kroner.
  • Heraf har InnovationsFonden bevilget 15 millioner kroner. Resten af budgettet dækkes via samfinansiering fra institutterne.
  • Projektets varighed er tre år
Nanoteknologi vil markant mindske både pris og miljøbelastning på katalysatorer til dieselmotorer.

Af Bertel Henning Jensen

Det kan lyde paradoksalt, at dyre og sjældne metaller som platin skal bruges i noget så sodende og simpelt som udstødningssystemer i lastbiler, men det har ikke desto mindre altid været et grundvilkår.

Desværre har der ikke hidtil været noget alternativ, hvis en dieselmotors katalysator, altså det element, der renser udstødningsluften, har skullet fungere, og det har betydet, at halvdelen af prisen for en dieselkatalysator er materialeomkostningerne alene. 

Det er en dyr og besværlig løsning at være afhængig af sjældne metaller – og derfor har InnovationsFonden skudt ikke mindre end 15 mio. kr. – halvdelen af det samlede budget – i et projekt, der skal finde nye katalysatormaterialer baseret på nanoteknologi.
Samarbejdet omfatter Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, Dinex A/S, som skal stå for produktionen og endelig DTU, hvor professor Ib Chorkendorff bidrager med sine mere end 25 års erfaring i eksperimental overfladefysik, nanoteknologi og katalyse.

”Det er jo det her, jeg har dyb indsigt i. Jeg har ikke beskæftiget mig med andet end katalysatorer og overflade siden 1987. Derfor synes jeg, det er et interessant projekt, og jeg synes det er sjovt, hvis min forskning kan bruges til noget konkret teknologisk,” siger Ib Chorkendorff, der normalt arbejder med katalysatorer og nanomateriale på grundforskningsniveau.

Nye katalysatorer
Men netop samarbejdet på tværs af institutioner gør, at hans arbejde er meget konkret omsætteligt, og det glæder ham at være en del af:

”Essensen af projektet er, at Aarhus Universitet har udviklet en ny måde at fremstille katalysatorer på, og nu skal vi så se på, hvilke nye muligheder for videre udvikling, det åbner. Vores ide er, at forsøge at lave katalysatorer til dieselmotorer, der er bedre end det, der findes i dag og navnlig at optimere brugen af platin, som jo er et rigtig dyrt materiale,” siger han.

Konkret handler det om, at finde metoder til at skabe så meget overflade i platinet som muligt:

”Nanopartikler laver vi, fordi vi gerne vil have så meget overflade som muligt. Men ting kan ikke lide at have overflade - to dråber vand smelter jo altid sammen til en større. Kunsten i det, vi laver er, at få dem til at blive ved at være adskilt. Jo større overfladeareal man har, desto mindre materiale skal man bruge,” forklarer Ib Chorkendorff.

For hver gang han kan optimere platinets overflade, vil man spare på materialet og dermed opnå en større effekt for færre penge.
For Dinex A/S, der skal omsætte forskningen bag den nye teknologi til nye katalysatorer til det globale marked, har det en enorm værdi at samarbejde med folk som Ib Chorkendorff:

”Hvis projektet når milepælen på 25 procent i platinreduktion, vil Dinex opnå en global førerposition. Vores forretningsstrategi er at udvikle, fremstille og sælge komplette højværdi udstødningssystemer til markedet ”heavy duty diesel applications," siger R&D Direktør i Dinex A/S Lars C. Larsen.

Projektet går i gang til efteråret og DTUs bidrag vil være en ph.d. studerende eller en post doc – og så Ib Chorkendorffs 25 års erfaring og indsigt.

Artiklen har været bragt i DTUavisen nr. 7 2014

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere