Prøver

Fælles meddelelse fra Veterinærinstituttet og Laboratorium for Svinesygdomme

mandag 24 jul 17
|

Kontakt

Lars Ole Andresen
Chefkonsulent
DTU Sundhedsteknologi
40 99 84 30

Skift af farvemetode i ELISA (fra OPD til TMB)

Fra den 1. August 2017

Cut-off for Ap2 hæves, så prøver ≤ 50 OD% er positive prøver

Cut-off for Ap6 hæves, så prøver ≥ 50 OD% er positive prøver

Veterinærinstituttets in-house ELISA til påvisning af antistoffer mod Actinobacillus pleuropneumoniae (Ap)2, Ap6, Ap12 og Mycoplasma hyopneumoniae (Myc) anvender i øjeblikket o-phenylenediamine dihydrochloride (OPD) som hydrogendonor til den peroxidase-reaktion som driver farvereaktionen i de pågældende ELISA. Testene, der alle er udviklet på Veterinærinstituttet, anvendes også på Laboratorium for Svinesygdomme i Kjellerup.

OPD produceres og forhandles ikke længere, da det anses for at være kræftfremkaldende. OPD skal derfor udfases i begge laboratorier. 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) er et nyere, men tilsvarende reagens, som kan erstatte OPD i ELISA analyserne.

Veterinærinstituttet og Laboratorium for Svinesygdomme har testet TMB både inden for de respektive laboratorier og imellem laboratorierne.

Begge laboratorier har fundet god overensstemmelse imellem resultaterne ved sammenligning af OPD og TMB i in-house ELISA for Myc og for Ap12. Udskiftning af OPD med TMB vil derfor ikke have betydning for cut-off i Myc og Ap12 analysen. Overgang til TMB kan derfor ske fra dags dato.

På begge laboratorier er det observeret, at in-house ELISA for Ap2 og Ap6 påvirkes ved brug af TMB frem for OPD, da der ses en lidt kraftigere farvereaktion for prøver omkring cut-off. Dette giver anledning til at hæve de nuværende cut-off for Ap2 og Ap6. Da der er god overensstemmelse laboratorierne imellem, vil cut-off for in-house ELISA fortsat være ens for Veterinærinstituttet (DTU) og Laboratorium for Svinesygdomme.

Fra og med 1. august vil begge laboratorier ophøre med at anvende OPD i Ap2 og Ap6 in-house ELISA analyserne. Det medfører, at fra den 1. august hæves cut-off for Ap2, så prøver ≤ 50 OD% er positive prøver. Tilsvarende hæves cut-off for Ap6, så prøver ≥ 50 OD% er positive prøver.

Rekvirerede ELISA analyser vil fra og med 1. august blive foretaget med TMB, og de nye cut-off for Ap2 og Ap6 vil fremgå af det udsendte laboratoriesvar 

Kontaktpersoner
Seniorrådgiver Lars Ole Andresen, DTU Veterinærinstituttet, laoa@vet.dtu.dk
Seniordyrlæge Sine Nygaard Langerhuus, Laboratorium for Svinesygdomme, snl@seges.dk

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image