Afrikansk Svinepest i Danmark kan koste 2,5 milliarder kr

mandag 08 feb 16
|

Spredningsmodel

Data fra eksperimentelle forsøg bruges til at opdatere modellen, der simulerer spredning af ASF indenfor en besætning. Denne model er integreret i en større model, der simulerer spredning af ASF mellem besætninger. Formålet med simuleringerne er dels at sætte fokus på, hvor der er mangel på viden, dels at forudsige størrelse, varighed og omkostninger forbundet med et udbrud. Den næste skridt er at se på, om et udbrud kan begrænses ved at ændre kontrol-strategi.
Afrikansk Svinepest i Danmark kan blive dyrt – også selv om en eventuel epidemi forventes at have et begrænset omfang. Siden Afrikansk svinepest (ASF) blev diagnosticeret i Georgien i 2007, har sygdommen spredt sig nordover til store dele af Østeuropa, herunder i Polen, Estland, Letland og Litauen. For at kunne tilpasse det danske beredskabet er det vigtigt at have viden om den forventede størrelse og varighed af et eventuelt udbrud af ASF i Danmark. På Veterinærinstituttet har vi derfor udviklet en simuleringsmodel, der kan forudsige størrelse, varighed og økonomiske omkostninger i forbindelse med et udbrud af ASF i Danmark.

Afrikansk Svinepest er forbundet med høj dødelighed, hvilket simuleringsmæssigt har medført, at det var nødvendigt at udvikle en ny og langt mere sofistikeret model til at simulere spredning af sygdommen indenfor besætninger. Denne model, en SIR -model (1), er baseret på resultater fra forsøg med den virus-stamme, der florerer i Østeuropa, og modellen opdateres med nye data efterhånden som flere eksperimentelle forsøg afsluttes og publiceres. Således skal et nyligt startet Ph.d.-projekt på Lindholm Ø bidrage med flere data til modellen.

For at simulere spredning af ASF mellem danske besætninger, integreres modellen for spredning indenfor besætninger i en større model. Mellem besætninger kan sygdommen f.eks. spredes via flytninger af dyr, personkontakter mellem besætninger og ved lokal-smitte indenfor 2 km.

De foreløbige resultater forudser, at et udbrud af Afrikansk Svinepest i den danske svinepopulation vil have et begrænset omfang med 3 (5-95%: 1-8) smittede besætninger og en varighed på 28 (5-95%: 1-81) dage (2).

Omkostningerne forbundet med et udbrud forudses dog at blive ca. 2,5 milliarder kr. (5-95%: 1,9-3,8). Det er derfor vigtigt, at der sættes ind for at minimere risikoen for at smitten kommer ind i danske besætninger.

 

Fodnote

(1) SIR står for Susceptible-Infectious-Recovered/Removed. 
(2) Epidemiens varighed er beregnet som tiden fra den første besætning diagnosticeres, til den sidste smittede er slået ned. Der vil yderligere gå minimum 40-45 dage til før sikkerhedszonerne kan løftes, og dernæst yderligere en tid, før Danmark igen kan opnå status som fri for ASF.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere