Foto: Mathilde Brix Pedersen

Solceller kan bane vejen til velfærd i Afrika

mandag 10 dec 18

Kontakt

Ivan Nygaard
Chief Scientific Advisor
DTU Management
45 33 52 97

Kontakt

John M. Christensen
Director of UNEP DTU Partnership
DTU Management
45 33 53 00

UNEP DTU Partnership

• UN Environment, også kaldet UNEP, blev grundlagt i 1972 og har sit hovedkvarter i Nairobi, Kenya.

• I Danmark er UNEP bl.a. repræsenteret gennem UNEP DTU Partnership, der er etableret i et samarbejde mellem UN Environment, DTU og Udenrigsministeriet.

• UNEP DTU Partnership har udviklet sig til en stor global spiller inden for energi, miljø, bæredygtig udvikling og klimaforandringer.

• UNEP DTU Partnership består af et team på over 70 videnskabsfolk og økonomer fra 27 lande.

• UNEP DTU Partnership støtter aktiviteter vedrørende reduktion af CO2, energieffektivitet og bæredygtig udvikling i mere end 65 udviklingslande i samarbejde med et bredt netværk af nationale, regionale og internationale institutioner og donorer.

Med solceller kan mange afrikanske lande opnå billig elektricitet, flere jobs og en økonomisk vækst, der ikke belaster det globale klima.

Syd for Sahara mangler over 600 mio. mennesker elektricitet. Størstedelen bor på landet, men flere og flere bor også i udkanten af større byer. Fælles for dem er, at de ikke har adgang til et centralt elnet. Befolkningerne i disse strømløse områder har ofte en lav eller uregelmæssig indkomst, som medvirker til, at deres efterspørgsel på elektricitet er lav. Det er med andre ord ikke i disse områder, at husstandene tilslutter tv-apparater, komfurer, hårtørrere, aircondition eller andre forbrugsgoder til elnettet, ligesom områderne heller ikke har nogen strømkrævende produktionsvirksomheder. Der er derfor ikke nogen brændende platform eller en god businesscase i at opføre større kraftværker og udvide elnettet til de mørklagte områder. Dette er under forandring. I Kenya har en kombination af små solcelleanlæg med batterier, en privat virksomhed og den kenyanske pendant til MobilePay, M-Pesa, skaffet elektricitet til hundredtusindvis af husstande. Pay-asyou- go (PAYG) hedder den nye forretningsmodel, og den skaffer strøm til lavindkomstgrupper i de fjerntliggende egne i Afrika, fortæller Ivan Nygaard, chief scientific advisor ved UNEP DTU Partnership.

”Det er en ny og innovativ forretningsmodel, der startede i 2011 i Kenya, og som nu også findes i Tanzania og Uganda,” siger Ivan Nygaard, der i flere årtier har forsket i og arbejdet med vedvarende energi i udviklingslande og senest også har undersøgt denne nye forretningsmodel, og hvad der skal til for at få den udbredt.

Strøm én dag ad gangen

PAYG er baseret på mikrobetalinger via M-Pesa, så forbrugeren kun betaler for elektricitet én dag ad gangen. Strømmen bliver produceret af et lille solcellepanel på forbrugerens tag og en tilhørende boks med batteri og tre usb-udgange. Med pakken følger der også tre LED-lamper. For at få installeret solcelleløsningen skal husstanden lægge en mindre udbetaling på 30 USD hos virksomheden, der sælger og installerer anlæggene, og herefter afbetales anlægget løbende sammen med betalingen for strømforbruget. Efter et år ejer forbrugeren typisk sit solcelleanlæg. Et telefonsimkort i anlæggets styreboks kan rapportere til virksomheden om strømforbruget og gør det også muligt for virksomheden at slukke for strømmen, hvis der ikke bliver betalt for den.

”Fordelen ved løsningen er, at forbrugerne undgår at lægge et meget stort beløb for at få installeret et anlæg. Derefter behøver de kun at betale for én dag ad gangen. Er der en dag med lav eller ingen indkomst, så behøver de ikke at bruge deres få midler på elektricitet. På en god dag kan de betale og få strøm, og så har de igen lys i lamperne og strøm til mobiltelefonen. Løsningen sikrer samtidig, at der er en virksomhed i landet, som tjener penge og beskæftiger lokale medarbejdere,” siger Ivan Nygaard.

Plads til solcelleparker

Han forklarer, at siden priserne på solcellerne er faldet kraftigt de senere år, er solcelleteknologien blevet en kæmpe mulighed for Afrika for at få billig og bæredygtig energi.

”Det er jo en helt fantastisk udvikling. For bare 20 år siden var det helt sikkert, at når vi sendte et solanlæg til Afrika, så gav vi de fattigste den absolut dyreste energikilde. Nu er vi dér, hvor det stort set kan løbe rundt,” siger Ivan Nygaard.

Han beskriver, at solcelleteknologien også har potentiale til at indgå i større løsninger, så det ikke kun er de enkelte husstande, der får elektricitet, men derimod hele landsbyer.

”Modsat Europa er der i Afrika områder med masser af plads og jord, hvor der hverken er landbrug eller tæt bebyggelse. Her kan man, hvis det ellers er muligt at udrede ejerforholdene til jorden, etablere større solcelleanlæg og lade strømmen indgå i mini-grids, dvs. mindre elsystemer, som kan levere strøm til en hel landsby. Man kan også integrere andre former for vedvarende energi som f.eks. vind i disse mini-grids,” siger Ivan Nygaard, der uddyber, at etableringen af mini-grids med solcellestrøm allerede er i gang flere steder i Afrika.

Undgår klimabelastning

Én ting er, at solceller kan skaffe millioner af mennesker adgang til elektricitet fra en vedvarende energiressource. Men med solcelleteknologien er det også muligt at bane vejen til flere afrikanske jobs, siger John M. Christensen, direktør for UNEP DTU Partnership.

”Solenergien kan potentielt løse flere problemer på én gang i Afrika. I stedet for at vi – eller kineserne – i bedste mening flyver ind i Afrika med solceller, sætter dem op og rejser igen, så kan de nye forretningsmodeller, hvor private virksomheder benytter afrikansk arbejdskraft til at sælge, opsætte og vedligeholde solcelleanlæg, også afføde en øget beskæftigelse i de afrikanske lande. På den måde får vi løst flere udfordringer end manglen på billig elektricitet. Vi får nemlig også sat gang i en økonomisk og social udvikling i Afrika,” siger John M. Christensen, som tilføjer, at en økonomisk vækst i Afrika også kan betyde, at færre afrikanere rejser til f.eks. Europa for at finde bedre fremtidsmuligheder.

John M. Christensen forklarer, at solcellerne desuden er en vigtig del af de vedvarende energiløsninger, der kan sikre, at den nødvendige udvikling i Afrika ikke belaster det globale klima:

”Alle kan være enige i, at der skal ske en positiv økonomisk udvikling i Afrika. Hvis det skal lykkes, skal afrikanerne have adgang til billig energi. Hvis kontinentet kommer videre på en bæredygtig måde, så udviklingen baseres på vedvarende energi i stedet for olie, gas og kul, så kan Afrika nærmest springe den fossile fase over, som industrilandene brugte til at grundlægge deres velfærd med. Med solceller og anden vedvarende energi kan Afrika løftes, uden at det får negative konsekvenser for det globale klima.”

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

DTU Link

DTU Link

video thumbnail image

Vis flere