Foto: DTU Veterinærinstituttet

Sommerskole om One Health gentages næste år

onsdag 01 okt 14
|

Kontakt

Lars Erik Larsen
Teacher One Health
DTU Fødevareinstituttet

Kontakt

Carsten Thure Kirkeby
underviser
DTU Fødevareinstituttet
DTU og Københavns Universitet har afholdt en sommerskole om One Health, hvor DTU Veterinærinstituttets eksperter underviste i vektor- og luftbårne zoonoser. Kurset planlægges udbudt igen næste år.

Gennem DTU’s og Københavns Universitets samarbejde ‘Food Science Copenhagen’ blev der i år afholdt en sommerskole om One Health med fokus på fødevaresikkerhed og zoonoser. Og ved at bygge på erfaringerne fra i år planlægger arrangørerne at afholde endnu en sommerskole om emnet næste år.

”One Health er et meget vigtigt og aktuelt emne, da et tæt samarbejde og kommunikation mellem sundhedsmyndigheder og veterinærmyndigheder er essentielt for effektivt at kunne håndtere sygdomme, der smitter mellem dyr og mennesker som f.eks. fugleinfluenza og West Nile Fever virus,” siger professor og medarrangør Lars E. Larsen fra DTU Veterinærinstituttet.

One Health sommerskolen omhandlede effektive løsninger af de globale udfordringer, der er i forhold til både mennesker og dyrs sundhed, gennem forskning, uddannelse og samarbejde på tværs af discipliner. Der var fokus på behovet for koordination, kommunikation, datadeling og samarbejde mellem de involverede parter i forhold til blandt andet fødevaresikkerhed, zoonoser, resistens og klimaforandringer.

Målet med sommerskolen var at give deltagerne en dybdegående introduktion til One Health eksemplificeret gennem aktuelle udfordringer med blandt andet infektiøse sygdomme, zoonoser og resistens, samt de danske erfaringer med One Health tilgange.

Influenza og vektorer
Fra DTU Veterinærinstituttet underviste i år professor Lars E. Larsen fra Sektion for Virologi og postdoc Carsten Kirkeby fra Sektion for Epidemiologi.

Lars E. Larsen underviste i influenza, da fugleinfluenza f.eks. er et klassisk eksempel på behovet for at tænke på tværs af det veterinære og humane felt samt nødvendigheden af samarbejde mellem forskning, myndigheder og industri i forhold til forebyggelse, overvågning og beredskab.

Mens Carsten Kirkeby fokuserede på, at globalisering og klimaforandringer gør, at vektorer som myg og mitter får nye levevilkår og kan sprede sygdomme mellem dyr og mennesker i nye områder. Da viden om deres færd derfor er afgørende og kan bruges til modeller til forebyggelse og sygdomskontrol i forbindelse med udbrud.

Flere forskellige deltagere
Sommerskolen startede med 10 ugers online undervisning og sluttede med to ugers undervisning på DTU og Københavns Universitet.

Både kandidat-, ph.d.-studerende samt graduerede kunne deltage i sommerskolen. Undervisningen foregik på engelsk.

I år var en stor del af deltagerne dyrlæger eller fødevareteknologer, men arrangørerne håber at de næste år kan tiltrække kursister fra yderligere discipliner såsom medicin, økonomi og antropologi for at gøre diskussionerne endnu mere nuancerede og lærerige.

Læs mere om Copenhagen Food Science her.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere