DTU styrker samarbejdet med industrien

fredag 11 sep 15
|

Kontakt

Per Goltermann
Professor
DTU Byg
45 25 16 84

DTU Byg inviterer stakeholdere og interessenter til Innovation Day 2015. Mød op og giv din mening til kende om, hvordan forskningsverdenen og erhvervslivet sammen kan løse praktiske problemer og konkrete udfordringer

DTU Byg ønsker at udvikle det gensidige samarbejde med byggeindustrien for at sikre, at den forskning og innovation, der genereres på universitetet, i højere grad kan kommercialiseres og kanaliseres ud i industrien til gavn for samfundet.

Derfor inviterer instituttet samarbejdspartnere og myndigheder til Innovation Day 22. oktober 2015. Et lignende arrangement blev afholdt i 2013 og blev så godt modtaget, at det blev besluttet at afholde et lignende arrangement hvert andet år.

Temaet for dette års arrangement er innovation og samarbejde mellem universitetet og industrien. Dagen byder på lejlighed til at diskutere, hvordan virksomhederne kan bruge universiteternes forskning, og hvordan forskningsverden kan hjælpe med at løse de aktuelle behov og udfordringer, som industrien ser.

”Byggeindustrien står over for store samfunds- og miljømæssige udfordringer i en globaliseret verden, hvor innovation, ny ressourcebesparende teknologi og bæredygtighed er vigtige konkurrence-parametre.
At etablere et stærkere samarbejde mellem erhvervslivet og universiteterne står højt på den politiske dagsorden. DTU Byg har allerede i dag et udbygget og frugtbart samarbejde med industrien om konkrete projekter, men der er behov for yderligere at udbygge disse relationer og optimere dialogen mellem industrien og landets højere læreranstalter,” siger professor Per Goltermann, vicedirektør ved DTU Byg.

Læs mere.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere