EU´s forskningskommissær Carlos Moedas (i midten) besøgte DTU Skylab i 2017 til det andet High Level Innovators møde forud oprettelsen af European Innovation Council, EIC. Nu er Carlos Moedas tilbage for at lancere to nye EU-fundingmuligheder for startups.

EU åbner nyt fundingprogram til innovatører

torsdag 06 jun 19

Kontakt

Marianne Thellersen
Koncerndirektør for Innovation og Entrepreneurskab
45 25 10 08

Informationsmøde

EU´s forskningskommissær Carlos Moedas indleder EU-roadshow for nye fundingmuligheder til startups med besøg på DTU.

To nye støtte ordninger - EIC Accelerator og EIC Pathfinder - skal sikre bedre fundingmuligheder for forskere og startups. De nye støtteordninger formidles af European Innovation Council, EIC, som eksempelvis kan yde investeringer på op til 15 mio. euro per projekt til vidensbaserede startups. EU's forskningskommissær Carlos Moedas markerer lanceringen af de nye fundingmuligheder med et besøg på DTU.

”Jeg tror virkelig på, at vi kommer til at gøre en forskel med det Europæiske Innovationsråd. Vi har en stor udfordring i Europa med at finde risikovillig kapital, så vores iværksættere kan omsætte innovative ideer til markedet. Det leverer vi nu en løsning på med de nye støtteprogrammer, EIC Pathfinder og EIC Accelerator. De skal hjælpe fremtidige forskere og start-ups med at teknologiudvikle, samt etablere og skalere sig på det europæiske marked,” siger Carlos Moedas og forsætter:

”Det er ikke første gang jeg besøger DTU, og jeg ved, at det er et universitet, der har succes med at udklække start-ups. Jeg håber, at jeres studerende og forskere vil tage EIC Pathfinder og EIC Accelerator til sig. DTU er også interessant ud fra et europæisk synspunkt. I deltager i strategiske partnerskaber med innovationsøkosystemer i andre europæiske lande, f.eks. via EuroTech Universities Alliance. Jeg tror, at meget af fremtidens økonomiske vækst i Europa vil komme fra sådanne internationale innovationsøkosystemer”, siger Carlos Moedas.

Bedre muligheder for deep tech

Koncerndirektør for Innovation og Entrepreneurskab på DTU Marianne Thellersen er enig i, at de nye støtteordninger giver langt bedre muligheder for at forskere og iværksættere inden for deep tech med tunge tekniske elementer kan udvikle deres projekter i Europa.

”De nye støtteordninger er et stort fremskridt for innovationsmiljøet. Vi er glade for, at DTU kan være med til at skabe synlighed om ordningerne, så de bliver kendt af forskere og studerende,” siger Marianne Thellersen.

Erfaringer fra USA

Arrangementet holdes på engelsk og består af to dele. I første del giver Jim Snabe, Formand i A.P. Møller – Mærsk og Siemens; Anja Boisen, professor på DTU og næstformand i Innovationsfonden, samt Lars Frølund, Research Director på Massachusetts Institute of Technology deres perspektiver på den nye støtteordning i forhold til at forbedre Europas konkurrenceevne. 

Diskussionen vil blandt andet tage udgangspunkt i erfaringer fra USA´s forskningsstøtteprogram fra DARPA, som er rettet mod banebrydende innovationsprojekter.

”En af de væsentlige årsager til, at har USA succes med at omdanne forskning til markedsskabende platforme er anvendelsen af program managers. De arbejder tæt sammen med forsknings- og innovationsmiljøer og identificerer teknologiske gennembrud, der kan bringes til markedet. Disse program managers stiller store krav til de teams og projekter, de finansierer. EIC får sine egne EIC program managers, og jeg har store forventninger til denne hands-on tilgang,” siger Lars Frølund.

I anden del præsenterer Europa Kommissionen ansøgningsprocessen til EIC Pathfinder og EIC Accelerator. Arrangementet afsluttes med networking.