Grise MRSA

Anbefalinger om husdyr-MRSA til Esben Lunde Larsen

tirsdag 22 aug 17
|
af Tom Nervil
Ekspertgruppen, som blev nedsat i efteråret 2016 for at gøre status over initiativerne i ”Handlingsplan for husdyr-MRSA” fra april 2015, har nu afleveret sine anbefalinger til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Opgaven for ekspertgruppen var blandt andet at undersøge resultaterne af de foreløbige screeninger og indikatorer fra den igangværende forskning for at se på, om der er grundlag for at justere indsatsen mod husdyr-MRSA. Professor Karl Pedersen, der repræsenterer DTU Veterinærinstituttet i ekspertgruppen, ser nu frem til, at anbefalingerne vil blive drøftet med Folketingets partier i forbindelse med efterårets politiske forhandlinger om et nyt veterinærforlig.

”Den rapport, ekspertgruppen har afleveret, er en grundig gennemgang af hele husdyr-MRSA situationen i Danmark: Hvor finder vi husdyr-MRSA, hvilke dyrearter, hvilke typer, og i hvilke antal, og hvordan er de havnet der,” fortæller Karl Pedersen, professor på DTU og en af eksperterne der har deltaget i udarbejdelse af MRSA rapporten, der håber, at Folketinget nu vil lytte til anbefalingerne.

”Nogle af de anbefalinger, der bliver givet, retter sig mod bekæmpelse af antibiotikaresistens generelt og altså ikke alene husdyr-MRSA, herunder alternativer til antibiotika, og produktion af grise uden brug af antibiotika. Det lægger sig tæt op af et GUDP projekt, som er startet her 1. juli med Danish Crown som projektleder, og som DTU Veterinærinstituttet deltager i. Det handler netop om  opdræt af grise uden antibiotika, og det forventer vi os meget af,” siger Karl Pedersen.

Ministeren er tilfreds

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), som nu har modtaget ekspertgruppens anbefalinger, er godt tilfreds med indholdet.

”Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de deltagende eksperter for en stor indsats i forbindelse med rapportens tilblivelse. Det er solidt arbejde, og jeg hæfter mig ved, at det er en samlet ekspertgruppe, der står bag anbefalingerne til os politikere. Med disse anbefalinger er vi nu godt rustet til at lægge en køreplan for den fremtidige indsats mod husdyr-MRSA. Jeg vil nu drøfte ekspertgruppens anbefalinger med Folketingets partier i forbindelse med efterårets politiske forhandlinger om et nyt veterinærforlig. Jeg ser frem til sammen med Folketingets partier at finde frem til de bedste og mest virkningsfulde indsatser for at forebygge husdyr-MRSA i landbruget,” siger Esben Lunde Larsen.

Planen om at finde de mest virkningsfulde indsatser og sætte dem i værk ligger helt i tråd med DTU Veterinærinstituttets målsætninger.

”En anden anbefaling fra ekspertgruppen til ministeren er mere forskning i, hvorfor MRSA findes i så lave mængder i øko- og frilandsgrise,” påpeger Karl Pedersen. ”En undersøgelse, som vi lavede her sidste år, påviste netop, at sådanne grise hurtigt skiller sig af med MRSA. Den undersøgelse bør følges op med nærmere studier af, hvorfor dette sker, da det måske kan lære os noget om, hvordan koloniseringen kan hindres også i konventionelle grise. Vi er netop nu i gang med interventionsstudier med henblik på at finde tiltag, der kan reducere mængden af husdyr-MRSA i staldene, og her kan vi måske lære noget af frilandsgrisene. Reduktion af husdyr-MRSA i staldene er i øvrigt også en af ekspertudvalgets anbefalinger”

Ekspertgruppen

Det var daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen samt sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, der i foråret 2016 blev enige om, at nedsætte en ny MRSA-ekspertgruppe med henblik på at gøre status over initiativerne i ”Handlingsplan for husdyr-MRSA” fra april 2015. MRSA-ekspertgruppen er sammensat af repræsentanter fra Den Danske Dyrlægeforening, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Lægeforeningen, De Lægevidenskabelige Selskaber, Danske Regioner, Sundheds- og Ældreministeriet, Veterinærinstituttet i Norge og Fødevarestyrelsen.

Læs rapporten (61 sider + bilag) 

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere