Railway

Arbejdsgruppe fra DTU Management Engineering vinder pris for forskningsbaseret myndighedsrådgivning

onsdag 08 maj 13
|

Kontakt

Igor Kozin
Seniorforsker
DTU Management
45 25 45 48

Fredag den 3. maj 2013 overrakte DTU prisen for forskningsbaseret myndighedsrådgivning til arbejdsgruppen bag undersøgelserne og rapporten om et IC4-togs manglende bremseevne ved Marslev, Østfyn.

Prisen overrækkes som en anderkendelse af den kompetente, dedikerede og tværgående indsats, som rapporten er et resultat af. Rapporten bidrager med et positivt indblik i den forskningsbaserede rådgivning, DTU kan yde til myndigheder.

Rapporten tager udgangspunkt i et IC4-tog, som var tæt på at forårsage en ulykke grundet sin manglende bremseevne. Den 7. november 2011 kørte et IC4-tog med passagerer forbi et stopsignal ved Marslev på Østfyn. 2.800 meter senere stoppede toget, hvilket var 543 meter efter det angivne farepunkt. Ligeledes var IC4-toget kun 397 meter fra at påkøre et holdende godstog, som forinden havde bremset på samme strækning uden komplikationer. Rapportens analyse klarlagde, at Marslev-hændelsen næppe kunne anses som værende et problem af enkeltkomponent-niveau men snarere som en kombination af enkeltkomponenter og signalveje samt usædvanlig vejrlig.   

Arbejdsgruppen har via en overordnet risikoanalyse skitseret en kausal model, hvor både tog samt eksterne forhold som for eksempel vejrlig er blevet taget i betragtning. Alle sandsynlige og forudsigelige hændelser på enkeltkomponenter, som i samspil kan have været årsagen til den øgede bremselængde, blev inddraget i den kausale model. Modellen klarlagde dermed både tekniske og eksterne mulige årsager og gav et indblik i udfoldelsen af tænkelige scenarier. 

I rapporten blev blandt andet Havarikommissionens redegørelse for Marslev-hændelsen inddraget samt Meteorologisk Institut, Danmarks Miljøundersøgelser, Vejdirektoratet samt oplysninger fra umiddelbare naboer til banestrækningen for at kunne klarlægge de konkrete forhold, som gjorde sig gældende ved tidspunktet og stedet for hændelsen.

Hvis du ønsker at få mere information om arbejdet, er du meget velkommen til at kontakte Igor Kozine på 45254548 eller via igko@dtu.dk

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere