Klimainnovationscenter indvies på DTU

fredag 07 feb 14

Om Climate-KIC og Climate-KIC Nordic

Climate-KIC er en europæisk platform for innovation, som adresserer klimaforandringer og de udfordringer, de medfører. Dette sker via samarbejde mellem de tre sider i den såkaldte videntrekant: forskning, uddannelse og iværksætteri. Climate-KIC er startet af European Institute of Innovation and Technology (EIT) i 2009 som en ud af tre ”Knowledge and Innovation Communities” (KICs).

Climate-KIC har i dag fem nationale CLC’er og seks regionale centre i Europa, som bringer partnere sammen på tværs af sektorer og geografi. Disse skaber konkrete løsninger, produkter, uddannelser og kandidater, der er rettet direkte mod at sikre innovative løsninger, der kan mindske miljøpåvirkninger og afbøde konsekvenser af klimaforandringer.

Det nordiske center består af DTU, Københavns Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Grundfos, VELUX Gruppen, Københavns Kommune, COWI, Novozymes, Realdania og ROCKWOOL. Efter planen vil centeret blive udvidet i de kommende år til at omfatte yderligere videninstitutioner, myndigheder og virksomheder.

Mere om det nye klimacenter

I dag åbner et nyt klimainnovationscenter på DTU i samarbejde med blandt andre Københavns Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Grundfos og VELUX Gruppen. Centeret skal arbejde med innovation, uddannelse og entreprenørskab. Det sker som en del af Climate-KIC, en europæisk platform for innovation, som adresserer klimaforandringer og de udfordringer, de medfører.

Det nordiske center (et såkaldt Co-Location Centre, CLC) samler en stærk partnerkreds af universiteter, ledende virksomheder og myndigheder, der skal samarbejde tæt om at udvikle nye, varige klimaløsninger med henblik på at skabe bæredygtig vækst.


Fredag den 7. februar indvies centeret på DTU, og samtidig annonceres centerets direktør, Susanne Pedersen.

Susanne Pedersen har gennem 20 år arbejdet med projekter finansieret af internationale organisationer. De seneste 10 år som afdelingschef i rådgivervirksomheden Rambøll, hvor hun har været ansvarlig for energi- og miljøprojekter finansieret af internationale institutioner, herunder EU. Hun har endvidere været rådgiver for forskellige virksomheder i forbindelse med projektinvesteringer i Østeuropa, Afrika og Asien.

Skal finde innovative løsninger

Centeret kommer til at trække på et stærkt netværk af danske og nordiske klima-aktører, der nationalt og regionalt vil udvikle nye løsninger målrettet klimaforandringernes konsekvenser for det moderne samfund.

Ved indvielsen af det nye center fredag den 7. februar deltager blandt andre EU’s klimakommissær, Connie Hedegaard, der i forbindelse med åbningen udtaler:

“Vi må starte omstillingen mod et bæredygtigt samfund med lavt forbrug af fossile brændstoffer hurtigst muligt. Og vi må finde innovative løsninger, som kan skabe en økonomi, der udleder mindre CO2. Climate-KIC, en europæisk platform for innovation, som adresserer klimaforandringer, kan hjælpe os med at finde disse innovative løsninger. Med Danmarks stærke position inden for cleantech vil et nyt, nordisk center i Danmark bidrage til udviklingen inden for klimainnovation og være med til at skabe jobs og vækst.”

Det nordiske center får sin base på DTU Lyngby Campus og vil med tiden blive udbygget til at omfatte ledende relevante virksomheder, myndigheder og universiteter i hele Norden og eventuelt Baltikum. Danmark får hermed sit første KIC-center, som forventes at bidrage til at styrke den danske og nordiske udvikling inden for klimainnovation.

Professor Mary Ritter, der er CEO for Climate-KIC, hilser det nye nordiske center velkommen:

”Det er et meget vigtigt nyt initiativ for Climate-KIC at udvide vores innovationsaktiviteter til også at omfatte Skandinavien, som er en væsentlig region i Europa. Vi starter fra en meget stærk base i Danmark og vil løbende udvide partnerskabet til at skabe et samarbejde, der dækker hele norden,” siger Mary Ritter.

Relaterede Videoer  

Vis flere