Kanin

Vilde kaniner ramt af RHDV type 2

fredag 30 sep 16
|
Indtil videre har det kun været gisninger, men nu er det endeligt bekræftet: Såvel de tamme som de vilde kaniner på Bornholm og de vilde kaniner på Endelave er ramt af den dødelige virus RHDV type 2.

De seneste uger har man konstateret et markant antal dødsfald blandt vilde kaniner på Endelave, som er kendt for sin store bestand af vilde kaniner, der lokker turister og jægere til. På Endelave er op imod 80 procent af kaninerne døde på grund af RHDV type 2-virus.

Men de vilde kaniner på Endelave er ikke de eneste, der er ramt af den dødelige virus. DTU Veterinærinstituttet har modtaget døde tamkaniner og vilde kaniner fra Bornholm, og prøverne herfra viser alle, at der er tale om den dødelige og meget smitsomme virus RHDV type 2.

"Laboratorieundersøgelser af en række døde kaniner fra Bornholm og Endelave viser, at der er tale om den dødelige virus RHDV type 2"

I sidste måned påviste DTU Veterinærinstituttet RHDV type 2 virus hos tamkaniner på Bornholm, men der var på det tidspunkt ikke tilstrækkeligt grundlag for at afgøre, at det var den samme virus, der har ramt de vilde kaniner på Endelave. Men billedet har nu ændret sig.

”Vi kan nu konstatere, at det er den samme dødelige virus, der har ramt kaniner både på Bornholm og Endelave, hvor der over den sidste tid er rapporteret om mange døde vildkaniner” siger dyrlæge Mariann Chriél fra DTU Veterinærinstituttet.

”Hvis man er kaninavler og går på udstilling eller deltager i hoppe-konkurrencer med sine kaniner, bør man blive hjemme fra arrangementerne, indtil man har overblik over sygdommens forekomst, samt være ekstra opmærksom på at sikre sig god hygiejne hos sin kanin,” siger Mariann Chriél.

Den glædelige nyhed
Den virus, der har ramt vildkaninerne på de to øer, er dødelig for de smittede kaniner men bestanden af vildkaniner kan klare sig gennem et udbrud.

”For de vilde kaniners vedkommende vil det betyde en kraftig reduktion i bestanden, men de er ikke i reel fare for at uddø. Kaniner er gode til at reproducere sig,” siger Mariann Chriél.

For kaninavlere, der ønsker at forebygge smitten, findes der nu en vaccine mod RHDV type 2. Vaccinen er lige blevet godkendt af de centrale myndigheder og man skal kontakte sin dyrlæge, der så kan bestille vaccinen hos Dianova. Det er endvidere muligt for kaninholdere at vaccinere med en kombinationsvaccine mod RHDV type 1 og myxomatose.

Undgå smittespredning
For de tamme kaniner gælder det, at det fortsat anbefales at undgå samling af kaniner ved f.eks. udstillinger og konkurrencer, da det medfører risiko for smittespredning.

  • Undgå sammenblanding af kaniner -specielt i efteråret, hvor risikoen for smitte er størst.
  • Har du rørt ved fremmede kaniner, bør du vaske hænderne grundigt inden du håndterer din egen kanin.
  • Brug ikke andre kaniners seler, børster eller andet udstyr til din egen kanin

 

Overvåger husdyrsygdomme

DTU Veterinærinstituttet er ansvarlig for at kontrollere og overvåge alvorlige husdyrsygdomme for Fødevarestyrelsen og står for den laboratoriemæssige del af det danske veterinære beredskab. DTU Veterinærinstituttet er udpeget som referencelaboratorium for en række alvorlige sygdomme både nationalt og internationalt.

Ved klinisk mistanke om RHDV i kaninhold skal man straks kontakte en praktiserende dyrlæge og kan mistanken ikke afvises, kan den praktiserende dyrlæge rette kontakt til Fødevarestyrelsen. Efter aftale med Fødevarestyrelsen skal den praktiserende dyrlæge indsende materiale til undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet, da sygdommen er anmeldepligtig i Danmark. Udgifter til laboratorieundersøgelser afholdes af Fødevarestyrelsen. For yderligere information læs Fødevarestyrelsens anbefalinger om Viral haermorrhagic disease (VHD) hos kaniner.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image