Misdannet kalv med tumorlidelse. Foto: DTU Veterinærinstituttet

Halvvejsstatus på undersøgelser af kvægaborter

fredag 04 jul 14
|

Hvad, hvor, hvordan

Hvad skal indsendes?
Abortmateriale fra kreaturer, dvs. hele fostre og placenta, samt blodprøve (ustabiliseret) fra moderkoen.

Hvor skal det sendes hen?
DTU Veterinærinstituttet
Bülowsvej 27
1870 Frederiksberg C

Hvordan skal det indsendes?
Der skal medsendes en særlig indsendelsesblanket, der kan findes på www.dianova.dk  
Blanketten påføres individnummer for moderkoen til det indsendte foster samt besætningens CHR nummer.

DTU Veterinærinstituttet har modtaget 81 indsendelser i første halvdel af Fødevarestyrelsen kampagneperiode, hvor kvægaborter gratis kan sendes til undersøgelse. Årsagerne til aborterne er meget forskellige. Ordningen fortsætter resten af 2014.

Fra november 2013 og til udgangen af 2014 kan dyrlæger indsende aborter fra kvæg til undersøgelse hos DTU Veterinærinstituttet på Fødevarestyrelsens regning.

Fødevarestyrelsen har igangsat kampagnen for at få undersøgt flere kvægaborter. Baggrunden er, at DTU Veterinærinstituttet gennemsnitligt har modtaget materiale fra mindre end 2 aborter pr. måned de seneste år, selvom der ifølge Videncentret for landbrug, Kvæg registreres ca. 700 aborter fra kvæg pr. måned.

Undersøgelserne skal styrke dokumentationen for fortsat frihed for brucellose hos det danske kvæg. Herudover bliver blodprøver fra moderdyret undersøgt for BVD, ligesom der bliver holdt øje med, om der forekommer nye ’emerging infections’ i abortmaterialet.

Død kalv som følge af infektion med Trueperella pyogenes (Actinomyces pyogenes) i lungen. Foto: DTU Veterinærinstituttet
Infektion med Trueperella pyogenes (Actinomyces pyogenes) i lungen på død kalv. Foto: DTU Veterinærinstituttet

Foreløbige resultater
I den første halvdel af perioden – november 2013 til maj 2014 – er der blevet indsendt materiale fra 81 kvægaborter til undersøgelse ved DTU Veterinærinstituttet, og der er ikke blevet påvist brucellose.

”Vi har fundet forklaringen på rigtig mange af aborterne, og det giver os et godt indblik i mulige årsager til aborter i danske kvægbesætninger, så vi håber at endnu flere vil indsende aborter i resten af 2014,” fortæller Gitte Larsen, der er dyrlæge ved DTU Veterinærinstituttet.

I 24 af sagerne er der fundet bakterielle infektioner. Herunder blandt andet Trueperella pyogenes (Actinomyces pyogenes), stafylokokker, E. coli, streptokokker, listeria og salmonella. I 11 af sagerne er der blevet påvist neosporose (parasit), ved to aborter blev der fundet misdannelser, og i 29 tilfælde blev der fundet læsioner på fosteret eller i placentaen uden at der kunne påvises en årsag.

”Det er meget vigtigt, at vi så vidt muligt får tilsendt både hele fosteret, placentaen og blodprøve fra moderkoen, så vi kan få det fulde billede. Ved en del af sagerne har vi desværre ikke modtaget det hele,” siger Gitte Larsen.

Obduktion, dyrkning, histologi og serologi

På Fødevarestyrelsens regning obducerer DTU Veterinærinstituttet aborten, laver en generel bakteriologisk undersøgelse samt en speciel dyrkning for Brucella spp., samt en histologisk vurdering, der bl.a. kan påvise neosporose og svampeinfektion.

Desuden foretages der en serologisk undersøgelse af en blodprøve fra moderkoen.

Indsender kan for egen regning vælge at få undersøgt for andre relevante infektioner som Q-feber, Schmallenberg virus, Leptospira spp. og Mycoplasma bovis.

Fødevarestyrelsen betaler for undersøgelse af højst 5 aborter pr. besætning i perioden frem til udgangen af 2014.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere