Dansk Keramisk Selskab

Fra affald til ressource med Dansk Keramisk Selskab

tirsdag 03 jun 14

DTU Energikonvertering stiller faciliteter til rådighed, når Dansk Keramisk Selskab torsdag den 12. juni holder temamøde over emnet ”Fra affald til ressource” i Niels Bohr Auditorium på DTU Risø Campus i tidsrummet kl 9.00-16.00.

Dansk Keramisk Selskabs temamøde hos DTU Energikonvertering er for forskere og erhvervsfolk fra selskabets  ca. 50 medlemsvirksomheder, enkeltpersoner og forskningsinstitutioner, og temamødets emner strækker sig fra genindvinding af sjældne jordarter over inkorporering af affaldsmaterialer i produktionen af grønlandske mursten og genbrug af glas i både emballage og skumglas til en mere overordnet diskussion over emnet bæredygtighed.

For miljømæssig bæredygtighed eller blot ’bæredygtighed’ tegner til at blive en teknisk og økonomisk gevinst, og det er måske derfor også blevet et populært modeord for politikere, virksomheder og forbrugere. Det er desværre også blevet et flertydigt begreb og en let mærkat til at sætte på alle former for produkter og aktiviteter uden forsikring af de associerede miljøeffekter. Dansk Keramisk Selskabs medlemmer, der forsker i og/eller beskæftiger sig med keramiske materialer og processer, vil gerne med dette temamøde forholde sig både til tekniske sider af bæredygtighed, men også debattere og søge en mere ensartet forståelse af begrebet.

Selskabet beskæftiger sig hovedsagelig med teknisk keramik som f.eks. elektrokeramik, brændselsceller, keramiske superledere og katalysatorer og processering af keramik som f.eks. råmaterialer, opberedning, formgivning og sintring, og formålet med både selskabet og de halvårlige temamøder er at styrke kommunikationen og samarbejdet mellem dansk industri og forskning.

Blandt oplægsholderne ved dette temamøde er repræsentanter fra DTU, ROCKWOOL International A/S, AAU, Teknologisk Institut, SDU, Norconsult Danmark A/S og Ardagh Glass Holmegaard A/S.

Tilmelding skal ske inden den 6. juni. Læs mere om oplægsholderne og tilmelding på dette link

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere