Eliteforskerpris til ung lektor

fredag 27 jan 06
|
Den 26. januar var der indbudt til konference på Christiansborg om talent- og elitepleje indenfor forskningsverdenen. På konferencen modtog lektor Peter Lodahl den nye Ung Eliteforskerpris. 

Peter Lodahl får prisen på 100.000 kr af Forskningsrådet for Natur og Univers (FNU). for at forske i kontrol og manipulation af lysudsendelse i fotoniske nanostrukturer. Med et Ph.D. studie og efterfølgende 4 års ansættelse som forsker i USA og Holland i bagagen, har han de seneste 10 måneder stået for etableringen af et nyt forskningsfelt på DTU med fokus på kvanteoptik i halvleder materialer. Forskningsprojektet er støttet via et såkaldt Skou Stipendium bevilliget af FNU.

 

Peter Lodahl værdsætter i høj grad Forskningsstyrelsens indsats for at fremme unge forskeres vilkår med den nye pris og dagens konference. At kæmpe for at få skrabet nok finansiering sammen til sin forskning kan være meget tidskrævende, udmattende og forårsage at fokus flyttes væk fra forskningen. Usikkerhed om fremtiden og midlertidige ansættelseskontrakter kan i værste fald føre til at forskere tvinges til at fokusere på hurtige resultater, der efter bedste evne kan ”sælges”. Bevillinger giver den ro man skal have for at koncentrere sig om en målrettet indsats.

 

- For mig er essensen af forskning at kunne tumle med et projekt i måneder eller måske endda år. Det er dybt fascinerende at arbejde med problemstillinger, der er helt nye og uudforskede og dermed også uforudsigelige og grænseløse. Ofte kan det også være frustrerende, fordi et forskningsprojekt aldrig udvikler sig helt som man forestiller sig. Det kræver masser af hårdt arbejde og dedikation. Når det så endelig lykkes, er det noget af et ”kick” virkelig at have opnået ny indsigt. Det er en kæmpe tilfredsstillelse, fortæller Peter med et stort smil.

 

Prisen skal gøre det mere attraktivt at være forsker i Danmark og dermed hjælpe til at holde på unge talenter. På spørgsmålet om hvordan Peter ser fremtiden, siger han:

 

- I øjeblikket har jeg fået fremragende faciliteter stillet til rådighed på COM•DTU til at opbygge min forskningsaktivitet. Så jeg koncentrerer mig om at få det op at køre og forhåbentlig når vi nogle nye gennembrud inden længe. På længere sigt kan det da godt tænkes at en forskerstilling i udlandet igen kan lokke. Det afhænger af hvordan tingene udvikler sig. Som forsker er jeg desværre meget afhængig af bevillinger. Eksperimentel forskning er dyr og kræver en stor og veletableret infrastruktur. Hvis en sådan ikke er til stede kan jeg have nok så mange fremragende ideer og planer, men ingen mulighed for at føre dem ud i livet.

 

Med den rette omhu og opfindsomhed går Peter Lodahl og hans kollegaer nu i laboratoriet på COM•DTU for at arbejde frem mod det næste forskningsgennembrud. De håber, at udforskningen af kvanteoptik i fotoniske krystaller kan betyde en ny æra for halvleder-optik. Halvledermaterialer vil da kunne anvendes til at fremstille kvantebits, som skal indgå i fremtidens kvantecomputere. Andre anvendelsesperskpektiver er ultra-følsomme sensorer og kompakte og effektive lasere. Pengene fra prisen vil Peter Lodahl bl.a. bruge til at videreformidle sine seneste forskningsresultater på internationale konferencer. Desuden vil han besøge udenlandske forskere, som et led i etablering af nye samarbejdspartnere indenfor det blomstrende internationale forskningsfelt som kvanteoptikken er.

 

Mere information: Peter Lodahl, telefon 4525 3807

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

Susanne Brix Pedersen

Susanne Brix Pedersen

Vis flere