Troldand

Døgnberedskab og overvågning af fugleinfluenza

fredag 18 nov 16
|

Kontakt

Lars Erik Larsen
Teacher One Health
DTU Fødevareinstituttet
DTU Veterinærinstituttet opretholder et højt laboratoriemæssigt døgnberedskab og deltager dagligt i koordineringsmøder med Fødevarestyrelsen med henblik på hurtigt at få afklaret mistanker om infektion med fugleinfluenza i vilde fugle og tamfjerkræ.

I uge 45 og 46 er der påvist fugleinfluenza i vilde fugle i København (Christiania), flere steder i Stege bugt, i Roskilde, på Sydfyn samt på Sydals. DTU Veterinærinstituttet følger udviklingen nøje og foretager dagligt test af døde fugle fra forskellige steder i landet. En oversigt over positive fund fremgår af Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Måger, svaner og troldænder i første omgang
Virusset er fundet i måger, svaner og troldænder og specielt svaner og troldænder har meget kraftige patologiske forandringer. Påvisningen foretages på DTU Veterinærinstituttet ved at teste svaberprøver og organer fra de indsendte dyr ved molekylærbiologiske metoder (PCR) og virus patogenitets bestemmes efterfølgende ved gensekventering af dele af HA-proteinet. Laboratorieanalyserne kører i døgndrift også i weekenden.

Høj dødelighed hos modtagelige arter
Virusset er af subtypen H5N8 og tilhører gruppen af højpatogene fugleinfluenza (såkaldte HPAI virus). HPAI virus adskiller sig fra almindelige fugleinfluenzavirus (LPAI) ved at kunne inficere alle organer og hjernen i de ramte fugle. Hos de mest modtagelige arter er dødeligheden op til 100 %. Fuglene dør i løbet af 1-2 døgn, efter de er smittet, ofte uden af have vist symptomer på sygdom. Nogle fuglearter – f.eks. gråænder – rammes i mindre grad af sygdom, når de smittes, hvilket betyder, at de kan transportere virusset rundt. Lavpatogene influenzavirus er almindelig forekommende hos vilde fugle også i Danmark, mens der kun en gang tidligere (i 2006) er konstateret HPAI i Danmark.

"Der er ikke rapporteret om smitte til mennesker. H5N8 virusset ser derfor ud til at være mindre farlig for mennesker end det H5N1 virus, der bl.a. blev påvist i Danmark i 2006."
Dyrlæge Lars Erik Larsen

Introduceret fra vilde fugle
Fra et af de påviste virus har DTU Veterinærinstituttet sekventeret genet, der koder for overfladeproteinet HA og sammenlignet sekvensen med andre virus fundet i Europa og globalt i 2016 og tidligere. Denne analyse viser, at det danske virus er næsten 100 % identisk med virus påvist i andre europæiske lande i november 2016, hvilket indikerer, at der er tale om det samme virus. Virusset er også næsten identisk med virus fundet tidligere på året i store søer i den centrale del af Rusland, og generne har stor lighed med virus fundet tidligere i Kina og andre østasiatiske lande. Disse informationer peger på, at virusset er introduceret i Europa via vilde fugle, der på deres trækrute fra Asien furagerer i de store central asiatiske søer.  Analyserne kan desværre ikke vise, om de fugle, der er fundet i Danmark, er smittet direkte via trækfugle eller om der er foregået en sekundær smitte internt i Europa.

Hønsefugle er meget modtagelige for HPAI infektion og kan smittes via direkte eller indirekte kontakt med ekskrementer fra smittede vilde fugle, hvilket er baggrunden for de tiltag, der er indført af Fødevarestyrelsen målrettet mod at hindre kontakt mellem vilde fugle og tamfjerkræ.

Ingen mennesker smittet

H5N8 virusset fundet i Europa i 2016 er meget tæt beslægtet med det H5N8 virus, der gav anledning til store udbrud i Nordamerika i forrige sæson, men det er ikke det samme virus. Her blev mere end 50 millioner fjerkræ aflivet og virusset blev også fundet i flere forskellige arter af vilde fugle, herunder ænder og rovfugle.

I forbindelse med H5N8 udbrud er der ikke rapporteret om smitte til mennesker. H5N8 virusset ser derfor ud til at være mindre farlig for mennesker end det H5N1 virus, der bl.a. blev påvist i Danmark i 2006 og som efterfølgende har givet anledning til mere end 1000 humane sygdomstilfælde og dødsfald, men da influenza virus hele tiden ændre sig, kan det ikke udelukkes, at mennesker fremadrettet kan smittes med H5N8.

DTU Veterinærinstituttet opretholder et højt laboratoriemæssigt døgnberedskab og deltager dagligt i koordineringsmøder med Fødevarestyrelsen med henblik på hurtigt at få afklaret mistanker om infektion af tamfjerkræ og vilde fugle.

 


Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere