Grafik: Shutterstock

Vindkraftens diskrete specialister

fredag 04 dec 15
|
af Morten Andersen

Kontakt

Kenneth Thomsen
Divisionschef
DTU Vindenergi
93 51 10 80

Dansk vindindustri

  • Vindenergi dækkede 39 % af det danske elforbrug i 2014.
  • Den danske vindmølleindustri oplevede i 2014 det højeste aktivitetsniveau i fem år.
  • Eksporten steg fra 45,8 mia. kr. i 2013 til 53,5 mia. kr. i 2014.
  • Beskæftigelsen steg fra 27.271 ansatte i 2013 til 28.676 ansatte i 2014.
  • Mens industrien generelt oplever faldende beskæftigelse blandt faglærte, har denne medarbejdergruppe fastholdt sin størrelse inden for vindkraft fra 2006 til 2014. Samtidig er andelen af højtuddannede i sektoren steget.

Kilde Vindmølleindustrien

Læs også

Hydrauliske cylindre, der kontrollerer møllevingernes drejning. Lynafledere, som dokumenteret overholder internationale standarder. Skibe og mandskab, som kan installere offshore parker. Sådan lyder tre eksempler på opgaver, som leverandørerne i vindkraftindustrien tager sig af. Vindmølleindustrien vurderer, at op mod 500 danske virksomheder er leverandører til branchen. Typisk er der tale om små eller mellemstore virksomheder, der har specialiseret sig i bestemte komponenter eller serviceydelser. Det sker ofte på et højt teknologisk niveau.

Ekstreme krav til cylindrene

"Sålænge markedet vokser, er der rigeligt med opgaver til os"
Jens Frederik Hansen, adm. dir., A2SEA

Hydratech Industries Wind Power producerer hydrauliske cylindre, der justerer vinklen på møllernes vinger. Det kaldes pitch. Vindens styrke og retning er foranderlig, og det er en kunst hele tiden at holde den vinkel på vingerne, som giver størst mulig elproduktion. Ved meget kraftig vind kan det være nødvendigt at pitche vingerne modsat, så de netop ikke fanger vinden, for at forhindre, at møllen bliver overbelastet. De voldsomme proportioner på nutidens største vindmøller stiller ekstreme krav til cylindrene, forklarer executive vice president Tom Weiling:

”Vores produkter skal holde til ca. 40 gange så stor belastning som de hydrauliske systemer i en bil, men samtidig er mulighederne for at få service langt mindre. Målt i driftstimer svarer første gang, der kommer planlagt eftersyn på en offshore vindmølle, til et tidspunkt, hvor en bil for længst var blevet skrottet.”

Silkeborg-virksomheden har taget initiativ til et udviklingsprojekt om fremtidens pitch-system. Blandt emnerne for projektet er valg af materialer samt forbindelsen mellem stål og tætningselementer i de hydrauliske systemer.

”En af vores udfordringer er, at der ikke er etableret retningslinjer i branchen for, hvordan holdbarheden af vores produkter skal valideres. Det gælder i øvrigt ikke kun test af nye produkter. Der mangler også retningslinjer for, hvordan de allerede installerede produkter opgraderes, så levetiden forlænges”, konstaterer Tom Weiling.

Vindmøller tiltrækker lyn

Slanke konstruktioner, der rager godt op i flade landskaber eller på havet, er ideelle til at producere vindenergi, men desværre også kraftigt udsatte for lynnedslag. Uden sikring ville lynene anrette stor skade på møllerne. Det har gjort vindenergi til et stort forretningsområde for GLPS (Global Lightning Protection Services). Virksomheden med kontorer i Herning, Hedehusene og Hamborg er rådgivende ingeniører med speciale i beskyttelse mod lyn.

”I takt med at møllerne bliver større og højere, bliver det yderligere vigtigt at sikre dem mod lynnedslag. Heldigvis oplever vi, at vores kunder er meget bevidste om det. Det bliver stadig mere almindeligt at integrere lynbeskyttelse tidligt i processen frem for som tidligere, hvor det var noget, man monterede på et vingedesign, der allerede var færdigt,” siger chief technology officer Søren Find Madsen.

Vindenergi udgør i dag ca. 70 procent af omsætningen for GLPS. Ud over selve rådgivningen leverer virksomheden i stigende grad komponenter og systemer til beskyttelse mod lyn. Samtidig er det en vigtig aktivitet at teste løsningerne. Virksomheden har egne faciliteter til test af hele vinger og naceller (møllehuse), hvor der kan genereres kunstige lyn i overensstemmelse med de relevante internationale standarder.

Ved siden af de løbende test interesserer virksomheden sig for forskning, der skal afklare, hvordan lynnedslag påvirker møllerne på langt sigt, tilføjer Søren Find Madsen:

”Ud over risikoen for direkte skader er det interessant at vide, hvordan lynnedslag påvirker den generelle ældning af møllerne. Hvor meget betyder denne faktor for eksempel i forhold til andre miljøfaktorer som vibrationer, temperaturudsving, fugt mv.?”


Søfolkene bag havets vindmøller

En af verdens førende specialister i at installere vindmølleparker på havet har base i Fredericia. A2SEA har installeret halvdelen af turbinerne i verdens offshore vindmølleparker, mens andelen af de etablerede fundamenter er 15-20 procent.

”Vi kan næppe fastholde så høj andel af turbineinstallationerne på langt sigt, fordi flere nye konkurrenter er kommet til. Men mindre kan også gøre det. Så længe markedet bliver ved med at vokse, vil der være rigeligt med opgaver til os,” siger administrerende direktør Jens Frederik Hansen.

A2SEA’s nuværende flåde egner sig til anlæg af fundamenter op til 900 ton.

”Det har været rigeligt hidtil, men i takt med at møllerne bliver større, vil der opstå behov for at anlægge større fundamenter, end vi er i stand til i dag,” siger direktøren.

Hvis efterspørgslen efter meget store fundamenter bliver tilstrækkelig stor, er det nærliggende at bygge større installationsskibe.

”Men man kunne også gå en helt anden vej og se på alternative konstruktionsprincipper for fundamenterne. Målet skulle så være at holde størrelsen på fundamenterne under 900 ton, men alligevel have den samme sikkerhed. Det vil også kunne bidrage til at holde prisen på havmølleparkerne nede,” siger Jens Frederik Hansen.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere