Foto: Simon Knudsen

Fokus på fremtidens innovative samarbejde med erhvervsliv og myndigheder

torsdag 22 okt 15
|

Kontakt

Michael Havbro Faber
Professor
Center for Olie og Gas - DTU

Kontakt

Per Goltermann
Professor
DTU Byg
45 25 16 84

Hvad er Innovation Day?

Formålet med Innovation Day er at skabe dialog mellem forskningsverdenen, erhvervsliv og myndigheder, så vi i fællesskab kan adressere muligheder såvel som udfordringer i bygge- og anlægssektoren nu og i fremtiden.  DTU Byg afholdt Innovation Day første gang i 2013. Arrangementet afholdes hvert andet år.
Bygge- og anlægsbranchen er en central del af mange af de samfundsudfordringer, der skal løses i samarbejde mellem forskningsverdenen, erhvervsliv og myndigheder. Udgangspunktet er positivt, og samarbejdet er godt – men der er samtidig mange udfordringer at tage fat i. Det er hovedkonklusionen fra Innovation Day 2015, som DTU Byg netop har afholdt.

Udgangspunktet for bygge- og anlægsbranchen er godt. Branchen bidrager med cirka 10 % af Danmarks bruttonationalprodukt om året og er dermed en vigtig del af den vækst og produktion, der foregår i samfundet.

På trods af det positive udgangspunkt er der også mange udfordringer at tage fat i for branchen. Derfor har DTU Byg netop afholdt Innovation Day 2015.

Forskning, myndigheder og erhvervsliv skal se fremad i samme retning

Formålet med Innovation Day er at drøfte samarbejdsmuligheder mellem forskningsverdenen, myndigheder og erhvervsliv og skabe rum for dialog om fremtidigt projektsamarbejde.

”De største udfordringer nu og i de kommende år inkluderer klimaændringer, urbanisering, ressourceknaphed og befolkningstilvækst. Det er alle spændingsfelter, hvor bygge- og anlægsbranchen har en stor rolle at spille. Så der er nok at gribe fat i for branchen. Det kræver imidlertid, at forskningsverdenen, erhvervsliv og myndigheder sammen ser fremad i samme retning, ” sagde Michael Faber blandt andet i sin indledning.

Samarbejde med DTU genererer ny viden

DTU samarbejder allerede med en række virksomheder og myndigheder om projekter, der tager fat om presserende samfundsudfordringer. Samarbejdet med erhvervsliv såvel som myndigheder er godt. Det vidnede de tre eksempler på konkret samarbejde mellem DTU og erhvervsliv og myndigheder, som blev fremlagt på Innovation Day.

I alle tre indlæg blev det fremhævet, at samarbejdet med DTU har været med til at generere ny viden, som kan komme den enkelte virksomhed og myndighed såvel som resten af samfundet til gavn.

Som afslutning på Innovation Day blev der afholdt workshops, hvor deltagerne sammen med repræsentanter fra DTU Byg kunne diskutere, hvordan virksomhedernes og myndighedernes ønsker og behov konkret kan efterkommes i fremtidigt samarbejde.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere