Foto fra Innovationsfondens hjemmeside

Millionbevilling til renovering af ældre almene boliger

fredag 26 feb 16
|

Kontakt

Niels-Jørgen Aagaard
Institutdirektør
DTU Byg
45 25 18 77

Kontakt

Geo Clausen
Professor, sektionsleder
DTU Byg
45 25 40 25

Samarbejdspartnere

Ud over DTU er samarbejdspartnerne i REBUS-projektet:

 • Teknologisk Institut
 • NCC Construction Denmark A/S
 • Saint-Gobain Nordic A/S
 • Henning Larsen Architects A/S
 • COWI A/S
 • Frederikshavn Boligforening
 • Aalborg Universitet/Statens Byggeforskningsinstitut
 • Himmerland Boligforening

Tre konkrete løsninger

REBUS-projektet skal udvikle og demonstrere tre konkrete løsninger:

 • Strategiske organisationsformer og rammevilkår, som sikrer muligheden for langsigtet udvikling, fleksibilitet og optimal logistik i et renoveringsprojekt.
 • Industrielle, tekniske løsninger til facader og installationer.
 • Digitale performance-modeller, der skal bruges til styring og dokumentation af en effektiv renovering, der også sikrer et godt indeklima og en god funktionalitet.
DTU og en række samarbejdspartnere har netop indgået en investeringsaftale med Innovationsfonden på 35 mio. kr. Pengene skal bruges til at renovere almene etageejendomme fra 1960’erne og 1970’erne.

I den danske byggebranche udgør markedet for renovering over 70 % af det samlede marked for nybyg og renovering. Der er derfor store gevinster at hente ved at optimere både de organisatoriske og teknologiske løsninger ved renoveringsarbejde.

Det er udgangspunktet for et nyt projekt, som DTU sammen med en række partnere fra erhvervslivet og andre offentlige myndigheder skal i gang med i foråret 2016. Projektpartnerne har netop indgået en investeringsaftale med Innovationsfonden, som giver 35 mio. kr. til projektet.

Helhedsorienteret renovering af beboelsesejendomme

Projektet REBUS (REnovating BUilding Sustainably) er baseret på en helhedsorienteret tilgang til renovering af beboelsesejendomme. Tankegangen er, at en velafprøvet løsning, der både inddrager organisering og nye teknologiske løsninger, er nødvendig, hvis byggebranchen skal tage nye løsninger til sig.

Projektpartnerne vil bruge almene etageejendomme fra 1960’erne og 1970’erne som demonstrationsobjekt. Det skyldes, at etageejendomme fra denne periode udgør 30 % af etagearealet af den eksisterende boligmasse.

”Innovation og forskning i byggebranchen er afgørende, hvis vi skal udnytte vores eksisterende boligmasse optimalt. Derfor glæder det mig, at Innovationsfonden bakker op om idéen med at bruge ældre, almene etageejendomme som demonstration for projektet. Netop i denne type boliger er der et stort behov for opgraderinger, så energiforbruget kan nedsættes, samtidig med at der skabes et godt indeklima og funktionsdygtige boliger,” siger Niels-Jørgen Aagaard, institutdirektør for DTU Byg.

Stort marked for eksport af renoveringsløsninger

REBUS-projektet har en målsætning om at reducere energiforbruget med 50 %, reducere ressourceforbruget under en renovering med 30 % og øge produktiviteten med 20 %. Det kræver radikale ændringer i byggebranchen at nå disse mål, og dem skal REBUS være med til at skabe.

”Byggebranchen er præget af mange udfordringer, bl.a. en lav produktivitet, en fragmenteret værdikæde og usikkerhed omkring, hvordan renoveringsmål bliver opfyldt. I REBUS vil vi håndtere de mange udfordringer parallelt. Det giver mulighed for at inddrage alle parter i en renoveringsproces og samtidig udvikle et marked for dyb renovering, der inkluderer funktionalitetstilpasning, brugerønsker, indeklima, energioptimering og en betydelig reduktion af ressourcer og omkostninger,” forklarer Geo Clausen, professor og sektionsleder for Indeklima og Bygningsfysik på DTU Byg.

Dertil kommer, at der er et betydeligt internationalt markedspotentiale i at lave løsninger baseret på bebyggelse fra netop denne periode.

”Elementbyggerier fra 1960’erne og 1970’erne repræsenterer en omfattende del af den internationale bygningsmasse. Det betyder, at der er et stort marked for eksport af de produkter, processer og metoder, som bliver udviklet i REBUS. Særligt i Tyskland, Frankrig, Sverige, Norge og England er der gode afsætningsmuligheder for løsninger baseret på denne type byggeri,” siger Geo Clausen.

Fra DTU deltager institutterne DTU Byg, DTU Management Engineering og DTU Compute.

Innovationsfonden støtter REBUS-projektet med 35 mio. kr. over en fireårig periode.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere