Universalnøglen til fremtidens trafik

søndag 27 maj 12
|

Kontakt

Angela Silke Petersen
Kontorchef, Sekretariat
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 78 04

DTU bidrager til beslutningsgrundlaget vedrørende de fremtidige trafikale infrastrukturinvesteringer i Danmark.

I 2011 blev Landstrafikmodellen frigivet i en foreløbig version, som er blevet brugt af Vejdirektoratet og konsulenter til en første screening og prioritering af forskellige linieføringer af motorvejsudbygninger i Jylland. Med den foreløbige version har det været muligt at udnytte de store datamængder om danskernes transportadfærd, der allerede er indsamlet i forbindelse med DTU’s etablering af Landstrafikmodellen.

I første del af 2012 blev version 1.0 af modellen færdiggjort, mens forskningen og videreudviklingen fortsætter frem til 2020. Landstrafikmodellen udvikles som en kombination af forskning og myndighedsbetjening via en bevilling på 48 mio. kr. i tillæg til DTU’s eksisterende rammeaftale med Transportministeriet.

Hovedformålet med modellen er at sikre et bedre og mere ensartet beslutningsgrundlag for fremtidige infrastrukturinvesteringer i hele landet.

Relaterede Videoer  

Vis flere