Villum fuels

150 mio. DKK til højrisiko energiforskning

fredag 12 feb 16
|

Kontakt

Ib Chorkendorff
Professor
DTU Fysik
45 25 31 70
Med den største bevilling nogensinde støtter VILLUM FONDEN et nyt forskningscenter på DTU. Centret skal udvikle teknologier til bæredygtig omdannelse af vedvarende energi til brændstof og kemikalier og bliver forankret på DTU Fysik under ledelse af professor Ib Chorkendorff.

Fem institutter og tre universiteter med DTU Fysik i spidsen har netop modtaget en bevilling på 150 mio. DKK fra VILLUM FONDEN med det formål at forske i og udvikle nye energiteknologier.

”Bevillingen giver os en unik mulighed for at bidrage til en grøn omstilling af det globale samfund. Vi får også en sjælden chance for at afprøve ideer undervejs, som er i højrisiko for ikke at lykkes, men til gengæld har potentialet til at blive det teknologiske gennembrud, som verden har brug for”, fortæller professor Ib Chorkendorff, der skal lede det nye ”VILLUM Center for Science of Sustainable Fuels and Chemicals”.

Katalysatorer begrænser den bæredygtige udvikling
Effektiv udnyttelse af vedvarende energikilder bliver i dag begrænset af manglende teknologi. Hvis ikke vi kan bruge energien straks – som oftest i form at elektricitet – går den til spilde. Hvis vi derimod effektivt og billigt kunne omdanne energien til brændstoffer og kemikalier, kunne vi udfase brugen af fossile brændstoffer både som energikilde og råstof i kemikalieproduktionen.

Centralt for omdannelsen af energi er katalysatorer, der øger hastigheden og selektiviteten af de kemiske reaktioner involveret i eksempelvis produktionen af brint ved hjælp af solenergi – katalysatorer, som i dag mangler eller er for dyre. Således er katalysatorer i mange tilfælde den begrænsende faktor i samfundets omstilling til bæredygtighed.

Fremragende forskere skal skabe gennembrud
Målet for det nye VILLUM Center er at identificere og udvikle nye og billigere katalysatorer, der gør det muligt effektivt at fremstille bæredygtige brændstoffer og kemikalier i stor skala.

”For at mindske tabene ved energiomdannelse har vi brug for en større teoretisk og eksperimentel viden om de strukturer og reaktionsbetingelser, som skaber en god katalysator”, forklarer Ib Chorkendorff.

 Villum

Ved at kombinere teoretisk og eksperimentel katalyseforskning (’maskinrummet’) er målet for det nye
VILLUM Center at omdanne og lagre vedvarende energiressourcer som brændstoffer og grundkemikalier.
Derved kan brugen af fossile brændstoffer både som energikilde og råstof i kemikalieproduktionen udfases.


”I det nye center samler vi en gruppe af fremragende forskere fra Danmark og fra et af USA's bedste universiteter, Stanford. Ved at kombinere vores ekspertise indenfor teori og eksperimenter er målet at skabe de nødvendige gennembrud indenfor katalyseforskningen”.

Seks delprojekter
”VILLUM Center for Science of Sustainable Fuels and Chemicals” fokuserer på seks delprojekter, der hver især fokuserer på forskellige katalytiske metoder til at omdanne og lagre sol og vind som brændstoffer og kemikalier:

1. Fremstilling af brint ved elektrolytisk spaltning af vand
2.
Fremstilling af brint ved direkte udnyttelse af solenergi
3.
Produktion af elektricitet i brændselsceller
4. Termisk dreven omdannelse af CO2 til brændstoffer og kemikalier
5. Elektrokemisk omdannelse af CO2 til brændstoffer og kemikalier
6. Elektrokemisk omdannelse af N2 til ammoniak

Tilsammen vil de seks delprojekter give en detaljeret indsigt i katalytiske processer og dermed en langt større mulighed for at udvikle nye effektive katalysatorer til udnyttelse af vedvarende energi. 

FAKTA
Partnere:
DTU Fysik, DTU Energi, DTU Kemiteknik, DTU Nanotech, CEN-DTU
Københavns Universitet
Syddansk Universitet
Stanford University and SLAC National Accelerator Laboratory, USA

Bevilling: 150 mio. DKK
Varighed: 8 år

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere