En NASA Global Hawk efter 24 timers flyvning over Atlanten. Foto: Michael Linden-Vørnle.

Nyt center skal sætte fokus på droner

mandag 06 okt 14

Kontakt

Michael Linden-Vørnle
Astrofysiker og chefkonsulent
DTU Space
45 25 97 61
Nyt DTU-center for ubemandede systemer – bedre kendt som droner – vil samarbejde med virksomheder, myndigheder og offentlige institutioner om at anvende og udvikle nye teknologier.

De senere års udvikling inden for ubemandede systemer har betydet en revolution inden for udbredelsen og anvendelsen af droner til bl.a. at overvåge naturområder, foretage opmålinger fra luften og kortlægge klimaforandringer.

Derfor slår DTU Space DroneCenter nu dørene op for at samarbejde med danske og udenlandske myndigheder og virksomheder på det stærkt voksende marked inden for ubemandede systemer – populært kaldet droner. Her vil DTU Space trække på en stor viden inden for bl.a. autonomi, swarming (sværme), højpræcisions-navigation, sensorteknologi og datafusion samt en bred specialisterfaring fra resten af DTU.

”Med etableringen af centeret får DTU mulighed for at være drivkraft inden for et højteknologisk udviklingsområde med stort innovationspotentiale for det danske samfund, men også med et globalt perspektiv,” siger Niels Andersen, vicedirektør på DTU Space.

”Centeret kan medvirke til at sikre DTU en central strategisk position i projekter og partnerskaber med såvel myndigheder som private virksomheder i Danmark og udlandet inden for ubemandede systemer.”

Flere forsknings- og udviklingsprojekter
DTU Space har allerede flere forsknings- og udviklingsprojekter i gang inden for området i samarbejde med både industri, civile og militære myndigheder. Et af projekterne bliver støttet af Innovationsfonden og udføres i samarbejde med den danske dronevirksomhed SkyWatch. Her er målet at udvikle en ny type ubemandet luftfartøj, der kan lette og lande lodret, og som både har rotor og vinger, hvilket giver højere fart og større rækkevidde.

Ifølge Michael Linden-Vørnle, der er leder af det nye dronecenter, vil centeret bl.a. se på mulighederne for multianvendelse af ubemandede systemer:

”Forsvaret kan f.eks. bruge droner til at få overblik over, hvilke skibe, der sejler i et område, og de samme data kan vise, hvor meget hav-is, der er i farvandet. Den type multianvendelse vil være til stor gavn i Arktis, hvor der er et stort behov for at forbedre infrastrukturen ved hjælp af kommunikation og overvågning.” 

Læs mere om dronecenteret.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere