Longhorn-kvæg i Afrika. Foto: Graham Belsham

Forsvundet mund- og klovesygevirus fundet i Uganda

onsdag 12 nov 14
|

DTU Veterinærinstituttet har i samarbejde med forskere fra Uganda genfundet en sjælden serotype af mund- og klovesygevirus. Fundet understreger behovet for global overvågning af sygdommen, der har store konsekvenser for velfærd og økonomi.

Mund- og klovesyge er en af de husdyrsygdomme, der har de største økonomiske konsekvenser globalt – omkring 58 milliarder kroner årligt. Og DTU Veterinærinstituttets nye beregninger viser, at et udbrud i Danmark vil koste omkring 7,2 milliarder kroner og resultere i aflivning af ca. 8200 dyr. Læs mere om beregningerne her.

Sidste gang, der var en epidemi i Danmark, var i 1982, men sygdommen er en konstant trussel mod Europa, og så sent som i oktober var der mistanke om et udbrud på et dansk slagteri. Det viste sig heldigvis at være falsk alarm.

Men DTU Veterinærinstituttet er klar med det diagnostiske beredskab, hvis sygdommen skulle ramme Danmark - og det skyldes blandt andet det internationale arbejde. 

”Dette virus udvikler sig meget hurtigt, så der er derfor behov for at være opmærksom på de virus, der cirkulerer i forskellige dele af verden for at sikre, at de diagnostiske systemer, der anvendes, er opdaterede. Derfor udfører vi ved DTU Veterinærinstituttet også sekvensanalyser af virus fra udbrud i andre lande som Pakistan, Uganda og Kenya. Det er desuden nødvendigt at vide, hvilke typer der er involverede i et udbrud, så den korrekte vaccine kan vælges,” forklarer professor Graham Belsham fra Sektion for Virologi ved DTU Veterinærinstituttet. 

Mund- og klovesyge skyldes infektion med et virus, hvorunder der kendes syv serotyper, der hver især kan anses for at udgøre en særskilt sygdom, da der ikke er krydsbeskyttelse mellem de forskellige serotyper. Og vigtigheden af at overvåge de forskellige serotyper internationalt er netop blevet understreget.

Genfundet serotype
Blandt de 7 serotyper er SAT 3 (Southern African Territories 3) den, der bliver konstateret mindst. På verdensplan blev SAT 3 nemlig senest fundet i vilde bøfler i Sydafrika i 2006, hvorimod for eksempel SAT 1 og SAT 2 er langt mere almindelige og ofte er årsag til udbrud.

Men nu viser DTU Veterinærinstituttets samarbejde med forskere og myndigheder i Uganda, at SAT 3 ikke må glemmes. For første gang har holdet nemlig påvist SAT 3 i husdyr i Østafrika – nærmere bestemt en longhorn-kalv i Uganda. Sidst SAT 3 blev identificeret i Uganda var i 1997, hvor den blev fundet i vilde bøfler.

”Vores fund viser, at et mund- og klovesyge-virus ikke nødvendigvis er forsvundet, selvom vi ikke er stødt på det i årevis. Og selvom en serotype måske ikke udgør en stor trussel lige nu, er det ikke til at vide, hvornår virusset pludselig kan dukke op igen, og derfor er det afgørende, at vi overvåger alle serotyperne og er klar til at diagnosticere samt bekæmpe dem alle,” siger Graham Belsham..

Har gemt sig i nationalparkerne
Fundet blev gjort i forbindelse med et studie af smitte med mund- og klovesyge i Uganda mellem vilde dyr – især bøfler – og husdyr i form af longhorn-kvæg. Et projekt, der er finansieret af Danida.

”Det fundne virus kan meget vel være blevet båret rundt af bestanden af de vilde bøfler. Longhorn-kalven, som vi fandt virus i, havde græsset tæt på de vilde bøfler, så den er nok blevet smittet den vej. Kalven viste ikke tegn på sygdom, og den kan nemt have bragt sygdommen videre til for eksempel malkekvæg,” fortæller Graham Belsham.

Det virus, der blev fundet i longhorn-kalven, er sammenlignet på gensekvens omkring 20 % forskelligt fra de nærmeste virus, der ellers er fundet i Uganda , og op til 36 % forskelligt fra SAT 3 tidligere fundet i Sydafrika.

I forbindelse med den internationale overvågning har forskerne ved DTU Veterinærinstituttet også udviklet en metode, der gør det muligt at slå mund-­ og klovesyge-virus ihjel og genoplive det igen, så det ikke udgør en smitterisiko undervejs, når der sendes prøver fra udbrud til analyse på laboratorier. Læs mere her.

Fundene fra Uganda er publiceret i CDC Journal of Emerging Infectious Diseases. 

Læs mere om professor Graham Belshams forskning her.

Mund- og klovesyge

  • Mund- og klovesyge rammer klovdyr.
  • Mund- og klovesyge er en virusinfektion med udvikling af blærer i mundhule, klovspalter og yver.
  • Typiske symptomer hos kvæg er feber, savlen, smaskende mundbevægelser og ømbenethed. Hos svin vil ømbenethed ofte være det mest fremtrædende symptom. Den kliniske diagnose kan være vanskelig f.eks. i får og geder, hvor symptomerne er mildere.
  • Mund- og klovesyge er en af de mest smitsomme husdyrsygdomme, der kendes, og sygdommen har potentiale til omfattende og hurtig spredning.
  • Mund- og klovesyge kan spredes både via direkte og indirekte kontakt (transport, værktøj, personer). Derudover kan der forekomme luftbåren spredning af mund- og klovesyge.
  • Dødeligheden er ikke høj, men sygdommen har store økonomiske konsekvenser, fordi blærer på yveret nedsætter mælkeproduktionen og pga. den hurtige spredning.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

Stillbillede fra animation om DTU Fødevareinstituttets arbejde med risikovurderinger.

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere