Billede fra Colourbox

Professor Marcel Somers udnævnt som scientific director i nye oliecenter

mandag 26 maj 14

Kontakt

Marcel A. J. Somers
Professor, Dr.ir.
DTU Mekanik
45 25 22 50

Mere information om Center for Olie og Gas

På DTU's nye oliecenter, Center for Olie og Gas, tiltræder professor Marcel Somers en af posterne som scientific director. Marcel Somers får ansvaret for området produktionsfaciliteter, materialeforskning og design. Han kommer fra en stilling som sektionsleder hos Materiale- og Overfladeteknologi ved DTU Mekanik, en stilling som han fremover kommer til at varetage på nedsat tid.

I Center for Olie og Gas dækker området "Produktionsfaciliteter, materialeforskning og design"over en bred vifte af ingeniørvidenskabelige discipliner. Det vil nærmere bestemt sige mekanik, kemi, materialer, elektronik, robotteknologi, sensorteknologi, planning og konstruktion, alt sammen discipliner som er nødvendige for at opnå en sikker og effektiv olieudvinding. 
 
Marcel Somers siger om sin kommende opgave som scientific director i Center for Olie og Gas: "Det bliver meget spændende at løfte denne unikke opgave. Centret vil blive en smeltedigel af forskere med vidt forskellige baggrunde med et fælles mål: at danne det videnskabeligt grundlag som er nødvendigt for at få mere olie op af den danske del af Nordsøen og uddanne de ingeniører der skal til at implementere den viden i praksis."

Nedbrydning af materialer under ekstreme forhold
Området Produktionsfaciliteter, materialeforskning og design kommer til at have fokus på problemer som har stor betydning for industrien. "Det drejer sig især om emner som at finde løsninger på materialenedbrydning under ekstreme forhold, som for eksempel korrosion og udmattelse", fortæller Marcel Somers. "Et aspekt er at forstå, modellere og forudsige hvordan materialerne nedbrydes, et andet er at forske i holdbare løsninger på problemstillingen og et tredje er hvordan man overvåger og reparerer eventuelle skader som opstår i tidens løb. Dette nødvendiggør en kombination af tværdisciplinær eksperimentel og numerisk forskning."

Et bredt samarbejde
Ved siden af området "Produktionsfaciliteter, materialeforskning og design" har centret tre temagrupper: Reservoirkarakterisering, Processer for øget olie og gas udvinding og Boring. Lars Stemmerik og Erling Halfdan Stenby har fået ansvaret for de første to områder, for Boring er der ikke identificeret en scientific director endnu. Marcel Somers siger om sit kommende samarbejde med de andre områder: "De fagområder som der skal forskes i under mit ansvar er populær sagt alt som ikke passer i ét af de tre andre områder. Der er tale om en meget bred vifte af ingeniørvidenskabelige discipliner. Derfor forudser jeg samarbejde på tværs af mange relevante institutter på DTU, andre danske universiteter og internationalt."

 

Marcel Somers
Professor Marcel Somers, fotograf Thorkild Christensen.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere