Reduktion af MRSA er en lang og sej kamp

Reduktion af MRSA er en lang og sej kamp

mandag 13 mar 17
|
af Tom Nervil
Da det næppe er realistisk at slå 90 procent af de danske svinebesætninger ned for at starte på en frisk uden MRSA, skal løsningerne nok findes på andre måder, og måske skal der en kombination af løsningstiltag til. De løsninger er DTU Veterinærinstituttet stærkt involveret i.

Siden 2014, hvor omfanget af husdyr-MRSA for alvor blev tydeligt for svineproducenter, myndigheder og den danske befolkning, har DTU Veterinærinstituttet stillet sin ekspertise til rådighed og spiller en central rolle i forskning og rådgivning om udbredelse, smittespredning og mulige tiltag imod denne bakterie.

Den seneste screening, foretaget i 2016 viste, at husdyr-MRSA nu forekommer i 88 procent af de danske svinebesætninger. Det er en stigning på 20 procentpoint i forhold til 2014. Derfor har Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen indgået en aftale med de andre partier bag MRSA-aftalen fra 2015 om at iværksætte to initiativer, der skal knække kurven.

”For det første skal der igangsættes forsøg med forskellige alternative desinfektionsmetoder i staldene for at undersøge, om det er muligt at nedbringe MRSA, mens der er svin i staldene. Initiativet skal sikre, at virksomheder bag produkter, som kan dokumentere en sandsynlighed på virkning, får mulighed for at afprøve deres produkter,” skriver Fødevareministeriet.

Ministeren vil desuden have udarbejdet en beskrivelse af forudsætningerne for at etablere og opretholde MRSA-rene produktionslinjer i den danske svineproduktion.

DTU Veterinærinstituttet er allerede i gang

”Sammen med SEGES og forskellige private virksomheder er vi i gang med forsøg med alternative desinfektionsmetoder i staldene. En undersøgelse, vi udførte med en besætning sidste år, viste desværre ikke nogen affekt. Lige nu er vi i gang med en anden undersøgelse, som det stadig er for tidligt at konkludere på. Endelig er der netop sat endnu en undersøgelse i gang i en besætning i Sønderjylland,” fortæller professor Karl Pedersen fra DTU Veterinærinstituttet.

DTU Veterinærinstituttets primære rolle er at stå for overvågningen og målingen af MRSA-omfanget.

Hele problematikken omkring husdyr-MRSA er et område, der har fået stor bevågenhed ikke bare i Danmark, men også internationalt. Fra England får den ene af test-besætningerne således besøg fra BBC, der vil interviewe landmanden og overvære, hvordan de alternative desinfektionsmetoder gribes an her.

Månegrise kan måske vise vej

Yderligere et tiltag, som DTU Veterinærinstituttet er involveret i, er det såkaldte SPACE-projekt, hvor man forsøger sig med totalrenovering af eksisterende staldbygninger. Det er et projekt under ”Månegris-programmet”, og er et af de to vinderprojekter, der blev valgt på Agromek i Herning november sidste år.

En svinefarm, der årligt producerer 12.000 grise i nærheden af Randers, vil demonstrere, hvordan eksisterende stalde kan opgraderes til højere miljø- og dyresundhedsstandarder. Plastbaserede gylletragte installeres i eksisterende gyllekanaler, og ammoniak og lugt reduceres kraftigt ved hjælp af hyppig udslusning og kemisk luftrensning. Udledningerne vil konstant blive målt i en blanding af al afgangsluften og præsenteret på en ny it-platform med henblik på beslutningsstøtte.

”SPACE-projektet har fået 6,5 millioner i tilskud fra GUDP og skal løbe frem til oktober 2019. Det har også til hensigt at vise, hvordan man kan begrænse MRSA-smittepres, bl.a. ved overbrusning af grisene, og reducere antibiotikaanvendelse, så vi er spændte på, hvad det vil føre til,” siger Karl Pedersen.


Hvad er MRSA?

  • MRSA står for Methicillin Resistente Staphylococcus Aureus. På dansk betyder det methicilinresistente stafylokokker.
  • Stafylokokker er en naturlig del af bakteriefloraen hos cirka halvdelen af alle mennesker, og man kan ikke mærke, om man har stafylokokker for eksempel i næsen eller på huden.
  • Det særlige ved MRSA er, at de er en type stafylokokker, der er resistente. altså modstandsdygtige, over for en række antibiotika, som ellers er standardbehandlingen mod stafylokokker.
  • Blandt andet er de resistente over for methicillin, der er i familie med almindeligt penicillin.
  • En rask person har kun lille risiko for at blive alvorligt syg af MRSA, men bakterien kan medføre betændelser, eksempelvis bylder og børnesår.
  • Personer, der i forvejen er syge eller svækkede. 
  • En særlig variant af MRSA kaldes husdyr-MRSA eller MRSA CC398.
  • MRSA er et stigende problem både i Danmark og udlandet.

Kilder: Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Statens Serum Institut.

Relaterede Videoer  

Stillbillede fra animation om DTU Fødevareinstituttets arbejde med risikovurderinger.

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere