Hjerne

Unge DTU forskere i parløb med virksomheder

onsdag 13 jun 12

Højteknologifonden har sammen med virksomheder og universiteter valgt at støtte 10 forskertalenter med i alt 26 mio. kr., så de i samarbejde med industrien kan udvikle de teknologier, som Danmark fremover får afgørende brug for. Tre af de udvalgte erhvervspostdocer er forankret på DTU.

Hvert projekt er forankret hos en forsker, der for nylig har afsluttet sin ph.d. og nu kan kalde sig erhvervspostdoc. Erhvervspostdocen bliver omdrejningspunktet i at bringe det konkrete samarbejde mellem universitet og virksomhed op i gear.

De unge forskere er blevet bedømt af både et panel af eksperter og Højteknologifondens bestyrelse, og de tre erhvervspostdocer fra DTU er:

Per Sand Rosshaug med projektet:

Større fødevaresikkerhed med matematik 

 - Man ved, at den fysiske struktur har betydning for den mulige vækst af sundhedsskadelige bakterier i fødevarer, men sammenhængen er langt fra forstået fuldt ud.

Christian G. Frankær med projektet:  

Enzymerne skal være meget grønnere 

 - Der er brug for enzymer i både fødevarer, vaskepulver og lægemidler. Og snart kan Danmark lægge et teknologisk syvmileskridt til sin position som verdens bedste inden for grøn enzymproduktion.

Ann Ukhanova med projektet:

Videoovervågning med billeder i optimal kvalitet  

 - Videoovervågning bliver mere og mere udbredt, og både i erhvervsmæssig, privat og offentlig regi bliver det almindeligt at videoovervåge, men billedkvaliteten skal sikres uanset hvilket videosystem, der er tale om.

Virksomheder, universiteter og Højteknologifonden deler finansieringen af de nye erhvervspostdoc, hvor virksomhederne investerer halvdelen, mens Højteknologifonden finansierer et tilsvarende beløb.

Du kan læse mere om initiativet og en udførlig beskrivelse af de tre projekter på Højteknologifondens hjemmeside

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere