Photo: Colourbox.com

LED-lamper skal give bedre velfærd i svinestaldene

tirsdag 23 maj 17

Kontakt

Jette Jakobsen
Seniorforsker
DTU Fødevareinstituttet
20 25 91 92

Specialudviklede LED-lamper, der giver svin en ekstra dosis D-vitamin, skal mindske dødeligheden hos pattegrisene og forbedre søernes velfærd i drægtighedsperioden, hvilket også kan forbedre avlernes økonomi. Lamperne bliver udviklet i et projekt, DTU Fødevareinstituttet leder. Projektet har fået mere end syv millioner kroner i GUDP-støtte.

Pattegrise bliver født med et lavt niveau af D-vitamin. I de tre første uger er soens mælk deres eneste føde, og den indeholder kun minimale mængder af D-vitamin. I Danmark dør cirka ni millioner smågrise hvert år under fødslen eller før fravænning.

D-vitamin bliver ofte kaldt solskinsvitaminet, fordi sollys kan danne vitaminet i huden på mennesker og dyr. Forskere vil derfor i et projekt ved DTU Fødevareinstituttet udvikle en LED-lampe med usynligt UV-lys, som kan producere D-vitamin i huden hos pattegrisene. Lamperne skal forbedre grisenes sundhed og mindske dødeligheden.

Den synlige del af belysningen vil forskerne fastlægge ud fra viden om grisenes oplevelse af lys, så det er specielt gavnligt for søerne under drægtighed og fødsel.

Bedre bæredygtighed og økonomi 

Tidligere forsøg har vist, at UV-belysning kan øge grises niveau af D-vitamin. De nuværende UV-lamper på markedet er imidlertid beregnet til terrarier og kan ikke bruges i svineproduktionen, fordi de bruger for meget energi og ikke kan øge grisenes D-vitamin niveau tilstrækkeligt effektivt.

Udviklingen i LED-teknologien har dog forlænget lampernes levetid og mindsket deres energiforbrug og pris. Derfor forventer projektpartnerne, at det er muligt at producere og sælge de lamper, projektet vil specialudvikle. 

Den prototype, de udvikler, vil blive testet i staldene hos en pattegriseproducent. Partnerne forventer, at lampen dels vil give producenten en økonomisk gevinst gennem energibesparelser og dels en dyreetisk fordel ved at flere pattegrise overlever. 

Læs mere

Det fireårige projekt har fået mere end syv millioner kroner i tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

Udover DTU Fødevareinstituttet indgår DTU Fotonik, København Universitets Sektion for Produktion og Sundhed samt Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Photocat A/S og Kongsdal Multisite A/S i projektet.

Læs mere om DTU Fødevareinstituttets vitaminforskning på instituttets website.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere