Brun tam kanin

Smitsom virus blandt tamkaniner

fredag 02 sep 16
|
af Tom Nervil

DTU Veterinærinstituttet har ved laboratorieundersøgelser konstateret, at der er udbrud af den smitsomme virusinfektion RHDV type 2 i tamkaniner på Bornholm.

Da virus er smitsomt, har høj dødelighed og let kan spredes fra dyrehold til dyrehold, opfordrer DTU Veterinærinstituttet kaninejere til at være omhyggelig med hygiejnen.

”RHDV, der står for Rabbit haemorrhagic disease virus, smitter ved direkte kontakt mellem kaniner eller ved kontakt med produkter fra smittede kaniner, det vil sige skind, kød og uld. Den smitter også gennem afføring og kan på denne måde bringes rundt via forurenet vand, foder, fodtøj, redskaber osv.,” fortæller dyrlæge Mariann Chriél fra DTU Veterinærinstituttet.  

”Denne virus er meget modstandsdygtig og er smitsom i op til tre måneder.”

RHDV type 2 virus rammer kaniner, der nedstammer fra vilde europæiske kaniner, hvilket tamme og vilde kaninerne i Danmark gør. Det særlige ved RHDV type 2 er, at også to underarter af harer er blevet smittet med denne type, mens der ikke kendes tilfælde med type 1 i harer.

Det skal du være opmærksom på

Tamkaniner, der bliver syge af RHDV, mister appetitten, får feber, hurtig vejrtrækning, blødninger fra næse, endetarm og andre kropsåbninger. De fleste kaniner dør inden for 48 timer. Det kan også vise sig som pludselige uforklarlige dødsfald hos kaninerne.

RHDV kan ikke helbredes, men man kan forebygge, så sygdommen ikke spredes. Dette gøres bl.a. ved at have god hygiejne i og omkring burene, indsamle grøntfoder, hvor der ikke findes vilde kaniner osv.

I områder som England og Frankrig, hvor RHDV forekommer ofte, vaccinerer man mod sygdommen ved årlige vaccinationer. Der er en registreret vaccine mod RHDV type 1, men denne vaccine beskytter ikke mod infektion med RHDV type 2. Grundet store udbrud af infektion med type 2 i udlandet er vaccinelagrene blevet tømt. DTU Veterinærinstituttet arbejder med at fremskaffe vaccine, så snart det er produceret.

 

Undgå smitte

  • Undgå sammenblanding af kaniner -specielt i efteråret, hvor risikoen for smitte er størst.
  • Har du rørt ved fremmede kaniner, bør du vaske hænderne grundigt inden du håndterer din egen kanin.
  • Brug ikke andre kaniners seler, børster eller andet udstyr til din egen kanin.

Ved klinisk mistanke om RHDV i kaninhold skal man straks kontakte en praktiserende dyrlæge og kan mistanken ikke afvises, kan den praktiserende dyrlæge rette kontakt til Fødevarestyrelsen. Efter aftale med Fødevarestyrelsen skal den praktiserende dyrlæge indsende materiale til undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet, da sygdommen er anmeldepligtig i Danmark. Udgifter til laboratorieundersøgelser afholdes af Fødevarestyrelsen.

For yderligere information: https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/Sygdoms-gruppen/Anbefalinger-om-Viral-haemorrhagic-disease.pdf

Overvåger husdyrsygdomme

DTU Veterinærinstituttet er ansvarlig for at kontrollere og overvåge alvorlige husdyrsygdomme for Fødevarestyrelsen og står for den laboratoriemæssige del af det danske veterinære beredskab. DTU Veterinærinstituttet er udpeget som referencelaboratorium for en række alvorlige sygdomme både nationalt og internationalt.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image