Foto: Colourbox

Hjælp på vej til søens folk i Arktis

fredag 19 jun 15
|
af Sabina Askholm

Kontakt

Sune Nordentoft Lauritsen
Managing Director, European Space Agency Business Incubation Centre Denmark
DTU Space
45 25 97 21
Et samarbejde mellem DTU, CBS og erhvervslivet skal styrke rigsfællesskabets arktiske erhverv.

De øgede muligheder for skibsfart i Arktis åbner for nye erhvervsmuligheder i Nordatlanten. Men det kræver systematisk forskningsbaseret videndeling og innovation. Derfor vil DTU sammen med CBS og erhvervslivet udvikle en platform, der kan realisere det kommercielle potentiale for rigsfællesskabets maritime erhverv.

Potentielt kan øgede maritime aktiviteter i Arktis få en positiv effekt for en forholdsvis stor del af rigsfællesskabets arbejdsstyrke. Danmarks arbejdsstyrke inden for de maritime erhverv inklusive produktionsdelen opgøres til cirka 13 procent af den samlede arbejdsstyrke, mens tallet for Grønland og Færøerne er væsentligt højere.

Navigation i isfyldte farvande 

Samarbejdsprojektet hedder Arctic Maritime Platform og drejer sig om at tage to konkrete virkemidler i brug: For det første vil man etablere et formaliseret samarbejde mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og offentlige aktører, hvor der kan skabes videndeling og nye tiltag. For det andet skal den danske og grønlandske arbejdskraft dygtiggøres ved hjælp af uddannelse f.eks. inden for navigation i isfyldte farvande, sikkerhed og teknologi specifikt rettet mod de arktiske forhold.

Polar DTU, Maritime DTU og DTU Management Engineering vil i fællesskab skabe en platform for initiativer inden for disse kategorier. Ingrid Marie Vincent Andersen, centerleder for Maritime DTU, forklarer:

”Vores platform er et netværkssamarbejde, der består af det private erhvervsliv, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder med relevans for den maritime sektor. DTU har fået en bevilling fra Den Danske Maritime Fond til at lave forarbejdet til denne platform og vil inddrage kompetenceområder på tværs af DTU’s institutter.”

Ny kapacitet til fremtiden

Efterforskningsaktiviteten i Grønland har været for nedadgående de seneste år. Det gælder både onshore- og offshore-selskaberne, som i det forgange år har neddroslet aktiviteterne i Grønland og andre arktiske egne, bl.a. på grund af faldende råstofpriser.

Det gør imidlertid ikke projektet mindre relevant – tværtimod, fremhæver Sune Nordentoft Lauritsen, sekretariatschef for Polar DTU.

”Erfaringerne viser, at sådanne perioder kan bruges fornuftigt til at opbygge kapacitet, der sikrer vækst, effektivitet og arbejdspladser, når situationen igen bliver gunstig. Denne vækst vil vi gerne bidrage til med dette projekt ved at identificere og opbygge konkrete styrkepositioner for den maritime industri i hele rigsfællesskabet,” siger han.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

DHRTC processes

Vis flere