Byg deltager i udformningen af intelligente, grønne byer

onsdag 15 jan 14
|

Energisystemer som gas, el og fjernevarme skal spille sammen i byerne og tænkes sammen med udformningen af de fremtidige bygninger. DTU har fået 44 mio. kr. til et forskningscenter, hvor DTU Byg deltager i centret med byggeteknisk viden og forskning.

DTU Compute har på vegne af flere institutter på DTU og partner modtaget en bevilling fra Det Strategiske Forskningsråd på 44 mio. kr. til etableringen af Center for IT-intelligente Energy Systems in Cities  (CITIES) med et samlet budget på 71 mio. kr.

Som et led i forankringen af dette Smart Cities-center etableres et kontor på DTU, som skal udvikle intelligente løsninger i relation til Smart Cities-projekter, der udføres i de danske byer. Centret ledes af professor Henrik Madsen, DTU Compute, vice-centerleder og lektor Alfred Heller, DTU Byg og operation manager Ivan T. Herrmann, DTU Management. Centret samler forskere fra DTU, Aalborg Universitet, en række udenlandske universiteter blandt andet i Irland, USA og Spanien, samt repræsentanter for en række danske og udenlandske virksomheder og brancheorganisationer. Fra DTU Byg deltager lektor Alfred Heller, professor Carsten Rode og seniorforsker Hongwei Li, samt to ph.d.'er, som ikke er navngivet på nuværende tidspunkt, alle fra Sektion for Bygningsfysik og Installationer .

Tætbefolkende byer giver gode muligheder for at udforme fleksible energisystemer og veludbyggede energinetværk, og det nye center skal udvikle IT-løsninger til analyse, drift og udvikling af fuldt integrerede energisystemer (el, gas, fjernvarme og biomasse) i byer.

Ifølge Alfred Heller kan samfundet høste store energimæssige og økonomiske besparelser ved at samtænke og integrere det byggede, urbane miljø med de omgivende energisystemer. Centret sigter mod at reducere udledningen af CO2 og muliggøre et øget brug af vedvarende energi.

DTU Bygs forskning koncentrerer sig om at undersøge grænsefladen mellem fremtidens intelligente og energifleksible byggeri og det omgivende intelligente energisystem og herigennem påvirke den fremtidige bygge- og anlægssektor, således at byggeriet indgår som aktiv komponent i de overordnede systemer i byerne.

Sensorteknologier og automation er nye redskaber til brug for optimering af det samlede energiforbrug i bygninger, og disse teknologier sigter sammen med ICT-teknologier mod at udvikle intelligent bygninger, der skal interagere med intelligente energinetværk og andre netværk, der danner byen. Det er derfor nødvendigt, understreger Alfred Heller, at der etableres en koordinering mellem disse intelligent systemer – men endnu vigtigere er det, at de nye systemer imødekommer brugernes ønsker og behov samtidig med at de lever op til et overordnet optimeret energisystem.

Centrets hjemmeside kan findes på http://smart-cities-centre.org.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere