Det laboratoriemæssige veterinære beredskab for sygdomme hos fisk og skaldyr varetages nu af DTU Aqua

torsdag 05 jul 18
|
Diagnostik og overvågning af smitsomme sygdomme og det veterinære beredskab for fisk, muslinger, østers og krebsdyr er flyttet fra DTU Veterinærinstituttet til DTU Aqua

En gruppe på ca. 20 forskere og laboranter, som beskæftiger sig med sygdomme hos fisk, to-skallede bløddyr og krebsdyr, er flyttet fra DTU Veterinærinstituttet til DTU Aqua. Fysisk arbejder gruppen i de samme lokaler som hidtil, fordi de to institutter i forvejen er naboer på DTU’s campus i Lyngby, men organisatorisk er rammerne nye. 

Overflytningen betyder, at DTU Aqua nu tager sig af det laboratoriemæssige veterinære beredskab i Danmark for de sygdomme hos akvatiske dyr, som er omfattet af lovgivningen om husdyrsygdomme, samt overvåger forekomsten af nye sygdomme. Instituttet foretager i den forbindelse diagnostiske laboratorieundersøgelser, også mod betaling, og har et betydeligt udviklingsarbejde inden for påvisningsmetodikker og karakterisering af sygdomsfremkaldende bakterier, virus m.v. Opgaverne i forbindelse med det veterinære beredskab er defineret i en ydelsesaftale med Miljø- og Fødevareministeriet. 

Se hele nyheden hos DTU Aqua her.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

Stillbillede fra animation om DTU Fødevareinstituttets arbejde med risikovurderinger.

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere