Mastitis – et nyt stærkt fokusområde for Center for Diagnostik

torsdag 06 dec 18
|

Kontakt

Lærke Boye Astrup
Specialkonsulent
DTU Sundhedsteknologi
93 51 08 51
Forskningen indenfor mastitisdiagnostik er gennem 2018 blevet udvidet markant ved Center for diagnostik DTU. Det sker som led i etableringen af Dansk Yversundhedscenter, som Lærke Boye Astrup fra Center for Diagnostik DTU er medstifter og aktivt medlem af.

Formålet med Yversundhedscentret er at samle kompetencerne indenfor mastitis i Danmark. Ved at samle kompetencerne er det ønsket at skabe strategisk og koordineret forskning indenfor mastitis, samt at sikre en bedre kobling mellem alle interessenter i mælkeproduktionen. Dansk Yversundhedscenter er derfor etableret som et fast samarbejde mellem specifikke personer fra Center for Diagnostik DTU, SEGES og KU SUND.

"Udover forskningsprojekterne er Center for Diagnostik DTU udbyderen af den eneste ringtest indenfor mastitis og det eneste hands-on diagnostikkursus målrettet mastitispatogener, samt den officielt udpegede ansvarlige forskningsinstitution indenfor resistensovervågning på mastitispatogener i Danmark. "

Ved Center for Diagnostik DTU pågår der adskillige forskningsprojekter inden for mastitisdiagnostik og diagnostisk udvikling. Udover forskningsprojekterne er Center for Diagnostik DTU udbyderen af den eneste ringtest indenfor mastitis og det eneste hands-on diagnostikkursus målrettet mastitispatogener, samt den officielt udpegede ansvarlige forskningsinstitution indenfor resistensovervågning på mastitispatogener i Danmark.

I 2019 iværksættes to nye store mastitisprojekter med støtte fra hhv. Mælkeafgiftsfonden og GUDP ved Center for Diagnostik DTU. Det ene projekt, som er støttet af Mælkeafgiftsfonden, skal kortlægge prævalensen af mastitispatogener i Danmark. Dette projekt bliver det første store projekt under Dansk Yversundhedscenter. Der er tale om et omfattende prævalensstudie, som er planlagt i nært samarbejde med et panel af internationale mastitiseksperter. Projektet vil således understøtte dansk mastitis-mikrobiologi, og sætte Danmark på verdenskortet som et af de bedst karakteriserede lande inden for mastitis. Det andet projekt, som er støttet af GUDP, skal udvikle en hurtigtest, som kan anvendes direkte ved siden af koen og reducere antallet af antibiotikabehandlinger som iværksættes forud for mikrobiologisk diagnose. GUDP-projektet er et toårigt samarbejde mellem Center for Diagnostik DTU, DTU Nanotech, DTU Compute, Dianova og SEGES.

Udover de to store nye forskningsprojekter fortsætter der i 2019 flere af de nuværende forskningsprojekter indenfor mastitis, ringtesten udbydes i et nyt og opdateret format, og der udbydes en ny mulighed for at modtage skræddersyet kvalitetssikring af diagnostikken i kvægpraksis. Center for Diagnostik DTU vil dermed udbyde en vifte af produkter lige fra forskningsresultater, samarbejdsmuligheder, nye analysemetoder, undervisning og kvalitetskontrol. Så Center for Diagnostik DTU er den oplagte diagnostikpartner for danske kvægdyrlæger.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

Stillbillede fra animation om DTU Fødevareinstituttets arbejde med risikovurderinger.

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere