Winnie E. Svendsen, professor DTU Bioengineering har stor erfaring med at udvikle nanostrukturer i renrummet på DTU Nanolab. Foto: Peter Aagaard Brixen.

Finmaskede nanostrukturer kan afsløre sygdomme

mandag 02 dec 19

Kontakt

Winnie Edith Svendsen
Professor
DTU Bioengineering
31 25 93 69

Kontakt

Jaime Castillo
Senior Scientist
DTU Bioengineering

Nanoforskning på DTU Bioengineering

Nano Bio Integrated Systems
Gruppeleder: Winnie Svendsen
Udvikler meget følsomme teknologier til medicinsk diagnose, behandlingsovervågning og miljøovervågning.

AligND Systems

Single-molecule detection with lightguiding nanowires: Determination of protein concentration and diffusivity in supported lipid bilayers.
En ny startup med afsæt i DTU vil anvende nanostrukturer til at fange partikler, der kan afsløre sygdomme som leukæmi.

En ny startupvirksomhed med afsæt i DTU Bioengineering, AligND Systems, har udviklet en prototype til en biologisk sensor, der har potentiale til at afsløre partikler fra celler i sygdomme som leukæmi. Biosensoren er blandt andet lavet af silicium med et tyndt ikke-strømførende lag opformeret i tredimensionelle nanostrukturer, der står vertikalt op i luften, og er så finmaskede, at de kan fange partikler fra sygdomsceller.

”Der er et kæmpe potentiale i at bruge nanostrukturer som biosensorer. Det er en helt ny teknologi, hvor vi har mulighed for at fange partikler fra celler og dermed kunne påvise sygdomme. Det åbner helt nye perspektiver for, at læger kan diagnosticere sygdomme alene ved blodprøver eller urin og dermed skåne patienter for belastende vævsbiopsier,” siger Winnie E. Svendsen professor på DTU Bioengineering og medlem af det tekniske rådgivningspanel i AligND Systems.

Fanger partikler i blod

AligND Systems' nanostruktur er udviklet af Jaime Castillo-León, der er seniorforsker på DTU Bioengineering og teknisk direktør for AligND Systems. Teknologien er oprindeligt udviklet til brug i solcelller, hvor Jaime Castillo-León har opnået patent på en metode til at overføre nanostrukturer til overflader på andre materialer. I AligND Systems-projektet anvendes teknologien til at producere nanostrukturer, der kan opfange partikler fra celler i en blodprøve, som derefter kan afsløres og analyseres med lys.

"Nanostrukturer åbner helt nye perspektiver for at læger kan diagnosticere sygdomme alene ved blodprøver eller urin og dermed skåne patienter for belastende vævsbiopsier"
Winnie E. Svendsen, professor DTU Bioengineering

Winnie E. Svendsen er fysiker og gruppeleder for Nano Bio Integrated Systems (NaBIS); en af de tre forskningsgrupper fra DTU Nanotech, der i 2019 blev samlet under DTU Bioengineering. Der har været store forventninger til mødet mellem nanoteknologi og biologernes dybdegående viden om biologiske systemer, og AligND Systems' anvendelse af nanostrukturer er det første konkrete eksempel på et samarbejde mellem de to forskningsfelter.

Nanostrukturer i renrum

Winnie E. Svendsen har stor erfaring med at udvikle nanostrukturer i renrummet på DTU Nanolab. Normalt anvender forskerne en ´top-down-metode´, hvor strukturer ætses ned i siliciumskivernes overflade. AligND Systems anvender en anden, patenteret metode, som er udviklet af Jaime Castillo-Loén, hvor materialerne er flydende og gennem en kemisk proces gror og danner en finmasket 3D nanostruktur som kan overføres til det materiale, de skal anvendes på.

”Mine forventninger er, at vi kan samarbejde med AligND Systems om en række studenterprojekter, hvor vi kan undersøge, hvad de nanostrukturerede overflader kan bruges til. Det gælder først og fremmest inden for en række af de nye biomarkører så som exosomer, der er partikler fra syge celler, som kan fanges i nanostrukturer og analyseres,” siger Winnie E. Svendsen.

Administrerende direktør i AligND Systems Erik Smith forventer, at virksomheden vil være på markedet med den nye nanostruktur platform optimeret til at kunne fange cancer biomarkører inden for et år. Produktet vil blive markedsført i hele verden, startende på det vestlige marked, hvor AligND Systems ifølge Erik Smith har mærket stor interesse i form af flere ´letters of intent´.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

Susanne Brix Pedersen

video thumbnail image

Vis flere