Illustration: Morten Andersen Herfelt

Ny beregningsmetode kan give optimerede betonelementkonstruktioner

mandag 12 jun 17
|
En ph.d.-afhandling fra DTU Byg har lavet forarbejdet til en ny software, der kan hjælpe byggebranchen med at lave mere præcist beregnede betonelementkonstruktioner. Det kan give store materialebesparelser samt effektivisere og optimere designprocessen.

Hvert år bruger vi på verdensplan omkring et ton beton per indbygger. Det gør beton til det mest anvendte byggemateriale i verden.

I Danmark kommer størstedelen af betonen i form af præfabrikerede elementer, hvilket har store fordele frem for konventionelle pladsstøbte konstruktioner. Betonelementer kræver imidlertid betonfuger støbt på byggepladsen, hvilket besværliggør både design og montage.

Betonkonstruktioner designes i dag primært ved brug af (automatiserede) håndberegningsmetoder og simple, numeriske metoder, f.eks. finite element-metoden. Denne praksis fører til suboptimale konstruktioner, altså konstruktioner, som ikke lever op til deres fulde potentiale. Det er især tilfældet, når det handler om komplekse bygningsværker.

Potentiale for store materialebesparelser

Morten Andersen Herfelt beskriver i sin ph.d.-afhandling ”Numerical Limit Analysis of Precast Concrete Structures – A Framework for Efficient Design and Analysis” en effektiv beregningsmetode for betonelementkonstruktioner. I afhandlingen har han desuden udviklet specialiserede modeller, som han har valideret gennem sammenligning med forsøg.

Afhandlingen viser, at den nye beregningsmetode muliggør modellering af virkelige konstruktioner i både 2D og 3D med store materialebesparelser til følge. I afhandlingen vurderer Morten Andersen Herfelt, at metoden har potentiale til at effektivisere og optimere design af betonelementkonstruktioner i en nær fremtid.

Software til byggebranchen

Morten Andersen Herfelt forsvarede sin afhandling den 9/6 og fortsætter som postdoc ved DTU Byg. Her skal han arbejde videre med at udvikle et beregningsprogram, der kan omsætte beregningsmetoden fra ph.d.-afhandlingen til software, der kan bruges af byggebranchen.

”I samarbejde med Betonelement-Foreningen og Optum CE arbejder vi mod at få udviklet et kommercielt program baseret på mit arbejde under ph.d.-studiet. Mere specifikt skal jeg arbejde med de grundlæggende antagelser og finde ud af, hvordan vi på sikker vis tager højde for konstruktionernes virkelige opførsel inden for et generelt beregningsprogram,” fortæller Morten Andersen Herfelt.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Junioringeniør

Vis flere