Pølseforgiftning – en sag for DTU

torsdag 05 jul 18
|
Botulisme – også kaldet pølseforgiftning – er forholdsvis sjældent i Danmark, idet fødevarehygiejnen er forholdsvis høj her til lands. Så det var ikke en helt almindelig rutineopgave for DTU Veterinærinstituttet - Center for Diagnostik, da Fødevarestyrelsens Fødevareberedskab henvendte sig en mandag morgen i uge 25 for at få undersøgt, om en række fødevarer/madrester indeholdt Clostridium botulinum toksin.

DTU Veterinærinstituttet - Center for Diagnostik er dog forberedt på lidt af hvert, idet instituttet forestår den laboratoriemæssige del af det veterinære beredskab i Danmark.

"De laboratoriemæssige faciliteter er nye, metoderne og kvalitetssikrede, og vores medarbejdere er vant til at løse komplekse opgaver, så de gik til opgaven med vanlig professionalisme"
Kristian Møller, institutdirektør på DTU Veterinærinstituttet.

”De laboratoriemæssige faciliteter er nye, metoderne og kvalitetssikrede, og vores medarbejdere er vant til at løse komplekse opgaver, så de gik til opgaven med vanlig professionalisme” fortæller Kristian Møller, der er institutdirektør på DTU Veterinærinstituttet.

Selve undersøgelsen af, om fødevarerne/madresterne indeholdt giftstof fra den sporedannende bakterie Clostridium botulinum, som giver ”pølseforgiftning”, foregik ved at teste fødevarerne på mus.

”Vi har undersøgt de fødevarer og madrester som Fødevarestyrelsens fødevareberedskab har besluttet, at vi skulle undersøge ved musetesten” fortæller specialkonsulent, dyrlæge Gitte Larsen, som forestod undersøgelserne på DTU Veterinærinstituttet - Center for Diagnostik.

”Det er en meget sikker metode, hvis en fødevare eller madrest indeholder Clostridium botulinum toksin, da mus er meget sensitive over for Clostridium botulinum toksin. Clostridium botulinum toxin type A blev påvist i en af de 5 undersøgte fødevarer/madrester.

Baggrund
Fødevarestyrelsens fødevareberedskab henvendte sig til DTU Veterinærinstituttet - Center for Diagnostik den 18. juni, efter at 11 personer var blevet indlagt på sygehuset i Sønderborg med symptomer på madforgiftning, antageligt botulisme også kaldet pølseforgiftning.

DTU Veterinærinstituttet - Center for Diagnostik foretog undersøgelsen ved at teste fødevarer/madrester på mus.

Fredag den 22. juni lå svaret til Fødevarestyrelsens fødevareberedskab klar: Der var påvist Clostridium botulinum toxin type A i en af de 5 undersøgte fødevarer/madrester

Sideløbende lavede Statens Seruminstitut (SSI) undersøgelse af de syge mennesker og kom tilsvarende frem til, at der var tale om Clostridium botulinum toxin type A

Clostridium botulinum

Bakterien Clostridium botulinum er en sporedannende bakterie, der er i jordbunden i lav koncentration – mindre end 1 bakterie pr. gram jord. Bakterien kan også være i vand, afhængigt af havbundens sammensætning og vandforurening. Bakterien kan overføres til en lang række fødevarer som kød, kødprodukter, fisk, fiskeprodukter, frugter, grøntsager, honning og krydderier ved direkte eller indirekte kontakt med jord eller vand.

Clostridium botulinum-forgiftninger kan opstå ved utilstrækkelig saltning eller konservering af fødevarer, f.eks. hjemmesaltede sild, hvor der ikke er brugt nok salt, og hvor sildene opbevares for varmt.

Kilde: Fødevarestyrelsen

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

Stillbillede fra animation om DTU Fødevareinstituttets arbejde med risikovurderinger.

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere