De besøgende ved Folkemødet fik lov til at mærke, hvordan fleksibel opvarmning af bygninger kan udjævne elforbruget og dermed gøre det lettere at integrere vedvarende energi. Foto: DTU Byg

Demonstration af varme- og indeklimaforskning på Folkemødet 2018

torsdag 21 jun 18
|

Kontakt

Vilhjálmur Nielsen
Forsker
DTU Byg
45 25 18 61

Kontakt

Christian Anker Hviid
Lektor
DTU Byg
45 25 18 86

Om SmartCitiesAccelerator

Smart Cities Accelerator (SCA) er et initiativ, støttet af EU Interreg, hvor en række vidensinstitutioner og byer er gået sammen i et partnerskab for at udvikle bæredygtige løsninger, der bygger på intelligent brug af energi og integrering af datasystemer. SCA analyserer, hvordan lovgivning og brugernes adfærd indgår i udviklingen af fremtidens energisystemer. Projektet fokuserer også på læring og inddrager skoleelever i nye grønne løsninger som aftagere af fremtidens energiløsninger.

Projektet løber fra 2016 – 2019 og deltagerne er fem by-partnere (København, Høje Taastrup, Båstad, Lunds Kommune og Malmø), fire videns-institutioner (Københavns Universitet, Lunds universitet, Malmö högskola og DTU), en energivirksomhed, Kraftringen og Høje Taastrup Fjernvarmeværk. Projektet delfinansieres med 3,2 millioner Euro fra den Europæiske regionale udviklingsfond gennem Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020.

Læs mere på smartcitiesaccelerator.eu

DTU Byg deltog i årets Folkemøde på Bornholm sammen med SmartCitiesAccelerators røde læringsbil, hvor gæsterne kunne afprøve, hvordan energieffektivitet og vedvarende energi fungerer i praksis

Hvordan kan man bruge datadrevne systemer til at udnytte vedvarende energi bedre? Og hvordan kan man højne energieffektiviteten og samtidig forbedre indeklimaet i skoler og kontorer? Det var lektor Christian Anker Hviid og postdoc Vilhjálmur Nielsen fra DTU Byg på Folkemødet 2018 for at demonstrere. De var en del af holdet bag SmartCitiesAccellerators røde læringsbil, hvor  forbipasserende kunne teste forskernes energiberegningsmodeller i praksis ved specialbyggede installationer og forsøg.

Og der var mange gode snakke og mange aha-oplevelser ved vognen undervejs, fortæller Christian Anker Hviid, DTU Byg:

”Man får et reality-check som forsker, fordi hvad der er banalt for os, overrasker mange, f.eks. hvor stor forskel der er på almindelige termoruder og energiruder. Når man først mærker, hvor meget varme der slipper igennem en almindelig termorude i forhold til en energirude, er vejen banet for at tale om varmebesparelser.”

Oven på den varme forsommer var også indeklima noget, som mange gerne ville tale om, fortæller postdoc Vilhjálmur Nielsen, DTU Byg:

"Man får et reality-check som forsker, fordi hvad der er banalt for os, overrasker mange, f.eks. hvor stor forskel der er på almindelige termoruder og energiruder"
Christian Anker Hviid

”Vi blev flere gange mødt med, at det bliver for varmt indendørs om sommeren, hvilket har stor betydning for f.eks. skolebørns præstationer i klasseværelser. Her kan en del af løsningen være moderne solafskærmende ruder, som har den unikke evne at de filtrerer solvarmen fra, men lader synligt lys slippe igennem. Samtidig virker de ligeså varmebesparende som energiruder.”

Netop indeklima blev desuden diskuteret i en debat, ”Lær bedre i et godt indeklima”, arrangeret af SmartCitiesAccelerator på Folkemødet, hvor Christian Anker Hviid også deltog i panelet. Undersøgelser, fra blandt andet DTU Byg, har vist, at CO2-niveauet er for højt i hele 47 procent af de danske klasseværelser, hvilket påvirker børn og læreres trivsel og mindsker indlæringen.

Mere DTU Byg på Folkemødet 2018

Forskere fra DTU Byg var også til stede i paneldebatten ’Bedre indeklima i Folkeskolen’, der blev afholdt den 14. juni. Debatten handlede om, hvilke udfordringer indeklimaet på folkeskolerne står over for, og hvordan vi kan forbedre indeklimaet på skolerne.