Diagnostik

Ændringer i udbuddet af diagnostiske analyser og priser hos Center for Diagnostik DTU

onsdag 23 maj 18
|

Kontakt

Lars Ole Andresen
Chefkonsulent
DTU Sundhedsteknologi
40 99 84 30

DTU Veterinærinstituttets diagnostiske aktiviteter, vil fremover blive varetaget af det nydannede Center for Diagnostik DTU. 

Center for Diagnostik DTU er indgangsport for fremtidige forsknings- og udviklingsaktiviteter vedrørende diagnostik, og vil formidle samarbejde mellem eksterne partnere og DTU's institutter, ligesom centeret fortsat udbyder veterinær diagnostik på kommerciel basis samt rådgivning vedr. undersøgelser og analysesvar. 

Vi arbejder løbende på at forbedre og tilpasse udbuddet af analyser til kundernes ønsker, og har i den forbindelse foretaget nogle ændringer. Analyser der sjældent efterspørges vil derfor ikke blive videreført, men for nogle af analyserne er der alternative undersøgelsesmuligheder. 

Se herunder, hvilke analyser der berøres, og hvilke alternative undersøgelsesmuligheder der er til rådighed. 

Analyser der ophører pr 1. juni 2018

Nedenstående analyser vil blive fjernet fra DTU Veterinærinstituttets/Center for Diagnostik DTU’s indsendelsesblanketter og prisliste.

Analyser vedrørende svin:

Actinobacillus pleuropneumoniae (Ap)

Akkrediterede serologiske multiplex analyser erstatter test for antistoffer over for Actinobacillus pleuropneumoniae (Ap) serotyperne 1, 2, 5, 6, 7, 10 og 12. 

Komplement bindingstest (CFT) og ELISA test for Ap for alle øvrige serotyper udbydes ikke som rutine diagnostik, men kun efter specifik aftale med Center for Diagnostik DTU om betingelserne for udførelsen af disse test. ELISA for Ap vil ikke længere blive udført som akkrediterede test. Center for Diagnostik DTU vil dog fortsat have kvalitetssikring på højt niveau og udføre dets laboratorieanalyser efter metoder og med udstyr der lever op til almindelige kvalitetskrav der stilles efter ISO17025.

Haemophilus parasuis (Glässer)

CFT til påvisning af antistoffer overfor Haemophilus parasuis (Glässer) ophører. Her anbefaler vi, at man som alternativ benytter PCR-undersøgelse på fibrin, ledvæske eller andet materiale fra syge dyr mhp. på påvisning af bakterien. Ofte vil påvisning af antistoffer i blodprøver ikke være korreleret med klinisk sygdom
Mycoplasma

Dyrkningsundersøgelse for Mycoplasma udbydes ikke længere. Som alternativ kan der udføres PCR for M. hyopneumoniae og M. hyorhinis i forbindelse med luftvejspakke 2 til svin på 1- 3 lungestykker.
Lawsonia intracellularis
ELISA til påvisning af antistoffer overfor Lawsonia intracellularis ophører. Her anbefaler vi, at man benytter kvantitative PCR-undersøgelser på fæcesprøver eller sokkeprøver som alternativ, fordi det giver en bedre vurdering af betydningen i forhold til klinisk diarre.
Staphylococcus hyicus Toksinbestemmelse af Staphylococcus hyicus ved PCR udføres ikke længere ved DTU, men i forbindelse med bestilling af autovaccine udføres undersøgelsen hos Vaxxinova i Leipzig, Tyskland.
Yersinia enterocolitica
Antistofundersøgelser for Yersinia enterocolitica udbydes ikke som rutine diagnostik, men kan bestilles efter særlig aftale med Center for Diagnostik DTU.

Analyser vedrørende drøvtyggere:

Bovin coronavirus og rotavirus
Påvisning af bovin coronavirus og rotavirus ved ELISA ophører. Her anbefaler vi, at man som alternativ benytter PCR-undersøgelse på fæces mhp. på påvisning af virus. 
Mycoplasma bovis
Påvisning af antistoffer over for Mycoplasma bovis ved ELISA ophører. Ringtest har vist at kommercielt tilgængelige ELISA for antistoffer over for M. bovis har meget ringe sensitivitet. Her anbefaler vi, at man benytter PCR-undersøgelse på trachealskyl som alternativ.
Salmonella Dublin
Center for Diagnostik DTU vil kun efter særlig aftale kunne udføre undersøgelser af mælkeprøver for antistoffer overfor Salmonella Dublin. Undersøgelser for antistoffer over for Salmonella Dublin i serumprøver fortsætter som rutine diagnostik
Q-feber
(Coxiella burnetii)

Undersøgelser for antistoffer over for Coxiella burnetii Q-feber på mælkeprøver ophører.

Identifikation af bakterieisolater ved DNA sekventering

Vores MALDI-TOF identifikation af bakterieisolater vil i langt de fleste tilfælde kunne identificere relevante bakterieisolater helt ned til artsniveau. Derfor ophører identifikation af bakterieisolater ved DNA sekventering i forbindelse med rutinediagnostik. Der kan dog aftales sekventering, hvis MALDI-TOF ikke er tilstrækkelig, i forbindelse med smitteopsporing og ved projektsamarbejde.

 

Andre ændringer i analyseudbuddet, der indføres snarest muligt

Nogle in-house analyser/undersøgelser bliver erstattet af kommercielt tilgængelige test, så Center for Diagnostik DTU fremadrettet kan udbyde analyser af høj kvalitet for disse infektionssygdomme.

For Svin:
Antistofundersøgelser for Mycoplasma hyopneumoniae ved blokerings ELISA
Antistofundersøgelser for Aujeszky Disease ved ELISA
Antistofundersøgelser for Klassisk Svinepest Virus (CSF) ved ELISA

For Kvæg:
Antigen undersøgelser for Bovin virusdiarré virus (BVDV) ved antigen-ELISA
Antistofundersøgelser for Bovin virusdiarré virus (BVD) ved ELISA
Antistofundersøgelser for Infektiøs bovin rhinotracheitis virus (IBR) ved ELISA

Prisændringer

Grundet stigende omkostninger, og prisstigninger på analysekits og særlige reagenser fra eksterne leverandører, reguleres priserne pr. 1. juni 2018 for en række specifikke analyser og undersøgelser. Ændringerne vil fremgå af den seneste version af vores prisliste. 

Kunder, som skal have undersøgt større partier af prøver - enten samlet eller over en periode - er meget velkomne til at kontakte Center for Diagnostik DTU med henblik på en aftale om plan for prøvetagning og analyse samt mulighed for pris-tilbud.

Priser for de analyser Center for Diagnostik DTU udbyder for de forskellige dyrearter findes på hjemmeside her.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere