Grafik: Jonathan Rebien Olesen

Automatiseret designværktøj kan give smidigere samarbejde i byggeprojekter

onsdag 05 sep 18
|

Kontakt

Flemming Vestergaard
Emeritus
DTU Byg
45 21 41 14

Kontakt

Erik Falck Jørgensen
IKT Specialkonsulent
CAS
93 51 09 00

Lær mere om computerdrevet automatisering af beregningsprocesser

Jonathan Rebien Olesen har blandt andet arbejdet med programmet Dynamo og har udgivet en artikel om resultaterne fra sit speciale på Dynamos onlineforum.
Computerdrevet automatisering kan være med til at inddrage Ingeniører tidligere i designprocessen af et byggeri. Det giver mulighed for at afprøve lovende løsningsmuligheder uden at fastlåse projektet eller miste designfriheden.

Byggebranchen bruger overvejende manuelle beregninger i de tidlige designfaser, når en bygning skal planlægges. 

Beregningsprocesserne, som ingeniørerne er involveret i, igangsættes typisk først, når det endelige design er blevet fastlagt. Det vil sige, at ingeniører og eksempelvis arkitekter ikke har den store berøring med hinanden i den indledende fase – som kan være temmelig lang, inden der ligger et koncept for opgaven. Det kan resultere i dyre designændringer senere hen, forsinkede projekter samt usmidige arbejdsgange mellem arkitekter og ingeniører.

Et nyt kandidatspeciale fra DTU Byg undersøger mulighederne for at udvikle et værktøj, der giver mulighed for at præsentere ingeniører og designere for en tidlig indikation af lovende løsningsmuligheder uden at fastlåse projektet eller miste designfrihed. Det sker ved hjælp af computerdrevet automatisering af beregningsprocesser.

Reducerer omkostninger, letter kommunikationen og fører til bedre valg

En automatisering af valget blandt flere beregnede løsningsmuligheder i denne del af projektet kan være med til at reducere omkostninger, tidsforbrug, fejl og materialeforbrug. I tilgift kan værktøjet lette kommunikationen mellem ingeniører og andre faggrupper i projektet. Denne kombination er en af vigtigste motivationer for specialet, som er skrevet af Jonathan Rebien Olesen, civilingeniør i Bygningsdesign.

”Metoden giver mulighed for en tidlig identifikation af en række optimerede designmuligheder. Den giver også mulighed for at inddrage ingeniørerne tidligere i designprocessen, end vi typisk ser i dag. Det giver en smidigere kommunikationen mellem de forskellige faggrupper i et byggeprojekt og gør det muligt automatisk at evaluere og beregne en stor mængde forskellige designmuligheder,” forklarer Jonathan Rebien Olesen. 

Værktøjet, som Jonathan Rebien Olesen har udviklet i sit speciale, giver mulighed for at optimere statiske modeller i modelleringsprogrammet Revit og beregningsprogrammet Robot Structural Analysis og samtidig skabe en brugervenlig brugerflade gennem det visuelle programmeringsværktøj Dynamo.

I specialet er der fokus på optimering af stålkonstruktioner i de tidlige designfaser, men metoden udviklet i specialet vil også kunne bruges i en lang række andre sammenhænge. 

Specialet er skrevet i samarbejde med den rådgivende ingeniørvirksomhed Sweco, som alene i år har været samarbejdspartner på flere afgangsprojekter fra DTU, der beskæftiger sig med computerdrevet automatisering af byggeprojekter.  

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere