Årsrapport forsider

Laboratorieundersøgelser vedr. sygdomme hos kvæg og svin – årsrapporter for 2017

fredag 22 jun 18
|

Kontakt

Sven Erik Lind Jorsal
Veterinærkonsulent
DTU Veterinærinstituttet
35 88 61 87

Kontakt

Vibeke Frøkjær Jensen
Forsker
DTU Veterinærinstituttet
35 88 63 52

DTU Veterinærinstituttet har siden 2014 udarbejdet kvartalsopgørelser og årsrapporter over laboratorieundersøgelser vedr. sygdomme hos kvæg og svin foretaget på DTU Veterinærinstituttet, SEGES-laboratoriet i Kjellerup og Eurofins. Opgørelserne gør det nemt at foretage vurderinger af eventuelle udviklinger over tid. 

De fælles opgørelser er foretaget på baggrund af en særlig bevilling fra Fødevarestyrelsen. Formålet med undersøgelserne er at skabe et overblik over materialer, metoder og fund ved de tre laboratorier. Fra Eurofins indgår dog kun laboratorieundersøgelser foretaget som led i overvågningen af visse kvægsygdomme.

Danske laboratorieundersøgelser vedrørende svin udføres stort set kun af DTU Veterinærinstituttet og SEGES. Diagnostiske undersøgelser vedr. kvægsygdomme foretages primært på Veterinærinstituttet, men hovedparten af den serologiske overvågning på kvæg foretages af Eurofins. Dette indebærer, at det er helt nødvendigt med opgørelser af data fra alle laboratorier, hvis der skal skabes et relevant overblik over den diagnostiske aktivitet og forekomst af forskellige patogener. Af samme grund er det et problem, at det materiale, som sendes til udenlandske laboratorier, ikke indgår i opgørelserne. 

Analyserne omfatter både lovomfattede sygdomme og endemiske sygdomme. Rapporterne viser udviklingen i typer og antal af diagnostiske test samt antal af positive fund af de enkelte agens. Rapporterne giver også et overblik over forskellige formål med analyserne: diagnostik, eksport, overvågning og mistanker.

En artikel vedrørende udviklinger i forskellige laboratorieanalyser og -fund vedrørende svin foretaget både på DTU Veterinærinstituttet og SEGES i perioden 2014-2017 er publiceret i Dansk Veterinærtidsskrift (DVT 2018 nr. 04).

Highlights fra analyseresultaterne i 2017:

  • Stort antal indsendelser af organer fra svineslagterier med TB-lignende forandringer og fund af Mycobacterium avium. Årsagen menes at være tildeling af spagnum til pattegrise
  • E. coli O138 er den hyppigste type ved PCR diarrepakker (efter fravænning) medens E. coli O149 er den hyppigste ved dyrkningsundersøgelser (ofte pattegrise).
  • Stigning i antal analyser i forbindelse med eksport af svin
  • Foreløbige resultater af ny luftvejspakke for svin (se nedenfor)
  • Porcint cytomegalivirus hos pattegrise med kommentarer til forekomst og betydning
  • Et stigende antal indsendelser fra luftvejslidelser hos kvæg, hvilket giver grundlag for en oversigt over vigtigste luftvejspatogener hos kalve

Som noget nyt, blev der i 2017 udbudt en optimeret PCR luftvejspakke i to varianter (luftvejspakke 1 og 2) til påvisning af luftvejsinfektioner hos svin. Foruden influenzavirus, Mycoplasma hyopneumoniae og Pasteurella multocida (pakke 1) kan der tilvælges analyser for Actinobacillus pleuropneumoniae og Mycoplasma hyorhinis (pakke 2). Undersøgelse for PCV2 kan tilvælges begge pakker. De optimerede luftvejspakker er stadig nye, men fremadrettet vil de give mulighed for at belyse hvilke kombinationer af agens, der forekommer hyppigst. Se de foreløbige resultater i tabel 15 i Årsrapport svin 2017. Udviklingen vil blive fulgt i kvartals og årsrapporter i 2018.

Årsrapporterne for 2017 findes, sammen med rapporter fra tidligere år, på DTU Veterinærinstituttes hjemmeside her