Festligt startskud for Villum Investigators-projektet InnoTop

tirsdag 13 mar 18

Kontakt

Ole Sigmund
Professor
DTU Mekanik
45 25 42 56

Topologioptimering

Læs om topologioptimeringsgruppens arbejde her.
Det var en bred skare af glade og engagerede tilhørere, som deltog i både foredrag og reception fredag d. 2. marts på DTU Mekanik.

Villum Investigators, som er et af Villum Fondens forskningsstøtteprogrammer, har støttet projektet med 31 mill. kr. Professor Ole Sigmund er projektleder og har modtaget beløbet til projektet som er et seksårigt projekt. Formålet med InnoTop-projektet er at udvikle nye interaktive designværktøjer som vil kunne håndtere materialefordelingen for store og komplicerede mekaniske systemer som f.eks. fly, biler og vindmøller, så man sparer mest muligt på materialer og dermed på ressource- og energiforbrug.

Et forskningsmiljø med en international førerposition
Projektet InnoTop er forankret i TopOpt-gruppen på DTU Mekanik og DTU Compute, en forskningsgruppe som også er førende på verdensplan indenfor topologioptimering.Forskningsmiljøet omkring projektet vil med støtten fra fonden i endnu højere grad kunne slå sin stilling som internationalt førende fast. Ole Sigmund er allerede en internationalt anerkendt forsker indenfor feltet multidisciplinær optimering. Han har været pioner for mange af de grundlæggende koncepter ved topologioptimering, og han har udbredt anvendelsen til ekstreme materialer, mikro-elektromekaniske systemer, akustik, elektromagnetisme og nanofotonik.

Projektet InnoTop, Interactive, Non-Linear, High-Resolution Topology Optimization, ansætter i alt to seniorforskere, otte ph.d. studerende og et antal postdocs i perioden 2017 til 2023.

Foto: Lisbeth Lassen
  
 Foto: Lisbeth Lassen
 Foto: Lisbeth Lassen

Forrest, fra venstre: Hans Nørgaard Hansen, Institutdirektør for DTU Mekanik, Niels Aage, lektor, 
Ole Sigmund, professor, Villum Investigator og Rasmus Larsen, prorektor, DTU. Bagerst, fra venstre: Lars Hansen,
Executive Director, VILLUM FONDEN, Lars Krog, Head of Optimisation & Kinematic Solutions, Airbus Germany,
Lena Kristina Carlberg, specialkonsulent og Thomas Bjørnholm, Head of Research, VILLUM FONDEN.

 Foto: Lisbeth Lassen  Foto: Lisbeth Lassen
 Foto: Lisbeth Lassen
 Foto: Lisbeth Lassen
 

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere