Smågrise

Serologisk test til Salmonella-profil og overvågning hos svin udbydes nu som multiplexanalyse

mandag 28 maj 18
|

Kontakt

Sanne Schou Berger
Assay udvikler, ph.d.
DTU Sundhedsteknologi
93 51 89 97

Vi er nu klar med en multiplexanalyse for Salmonella i svin. Analysen er udviklet til at kunne indgå i én samlet multiplexanalyse i kombination med multiplex-delanalyser for Actinobacillus pleuropneumoniae (Ap serotype 1, 2, 5, 6, 7, 10 og 12).

Fordele
Salmonella multiplexanalysen har en høj sensitivitet og specificitet ved sammenligning med Salmonella Mix-ELISA, og derudover viser analyse af tidligere års internationale præstationsprøvninger, at multiplexanalysen klarer sig bedre end Salmonella Mix-ELISA. Salmonella multiplexanalysen er akkrediteret af DANAK.

Til forskel fra Salmonella mix-ELISA er Salmonella multiplexanalysen udviklet til at give et differentieret analysesvar for antistoffer mod Salmonella serogruppe B (bl.a. S. typhimurium og S. derby) og serogruppe C1 (bl.a. S. cholerasuis og S. infantis).

Derudover vil der opnås en prisreduktion, hvis Salmonella multiplexanalysen kombineres med én eller flere multiplexanalyser for Ap.

Priser
Salmonella multiplexanalyse (inkluderende de to delanalyser for Salmonella serogruppe B og C1) udbydes til 35 kr. pr. prøve, hvis prøven samtidig testes i én eller flere multiplex-delanalyser for Ap. Hvis prøven kun skal testes i Salmonella multiplexanalyse, er prisen 44 kr. pr. prøve.

Beregning af Salmonella index (K138)
Salmonella multiplexanalyse er, i kombination med Salmonella Mix-ELISA, blevet godkendt til Salmonella-overvågning i røde SPF-besætninger. I praksis betyder dette, at prøver med S/P% - værdier = 0 i begge Salmonella multiplex-delanalyser bliver overført til indexberegningen, mens prøver med S/P%-værdier ≥ 1 i én af multiplex-delanalyserne vil blive testet i Mix-ELISA, hvorefter OD%-værdien fra Mix-ELISA vil blive overført til indexberegningen. Herved sikres det, at resultatet af Indexberegningen svarer til det resultat, man vil få fra Salmonella Mix-ELISA alene. Analyse i Salmonella Mix-ELISA er inkluderet i de priser, der er anført ovenfor.

Salmonella-profil (K137)
Salmonella multiplexanalysen vil erstatte Salmonella Mix-ELISA til undersøgelse af Salmonella profil i K137-besætninger.

Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til laboratoriet.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere