Female researcher showing a lab-on-a-chip device

Forskning og innovation i bioteknologi og biomedicin styrkes af nanoteknologisk knowhow

tirsdag 22 jan 19

Kontakt

Bjarke Bak Christensen
Institutdirektør
DTU Bioengineering
30 66 42 33

Kontakt

Mette Haagen Marcussen
Kommunikationschef
DTU Bioengineering
23 71 23 10

Nano forskningsgrupper

Nano Bio Integrated Systems
Gruppeleder: Winnie Svendsen
Udvikler meget følsomme teknologier til medicinsk diagnose, behandlingsovervågning samt miljøovervågning.

BioLabChip
Gruppeleder: Anders Wolff
Gruppens forskning koncentrerer sig om manipulation, sortering og analyse af celler ved hjælp af DNA-baserede teknikker.

Bioanalytical Systems
Gruppeleder: Jenny Emnéus
Bioanalytics-gruppen anvender mikro- og nanoteknologi, mikrofluidik og multi-parameter detekteringssystemer til udvikling og karakterisering af integrerede enheder med applikationer inden for vævsteknik, lægemiddellevering og overvågning af biologiske processer på cellulært niveau.

Omstrukturering på DTU

Overflytningen af forskningsgrupperne er en del af den store omstrukturering, der skete ved årsskiftet i forbindelse med etableringen af Institut for Sundhedsteknologi. Som en del af den proces blev DTU Nanoteknologi nedlagt, og en stor del af forskerne fra Nanotech flyttede til det nye institut, mens andre flyttede til institutter, hvor der skabes nye stærke miljøer sammen med beslægtede fagmiljøer.

DTU styrker forskning og innovation inden for bioteknologi og biomedicin ved at udbygge DTU Bioengineering med tre forskningsgrupper fra DTU Nanotech.

DTU Bioengineering er et biologisk institut med mange specialiserede laboratorier, hvor forskerne studerer bakterier og mikroorganismer. Forskerne leder bl.a. efter nye biologiske stoffer så som antibiotika, stoffer til kræftbehandling, enzymer til nedbrydning af biologisk materiale, farvestoffer osv. De gør det ved at modificere generne i organismer og udvikle såkaldte cellefabrikker, der gør at cellerne kan producere stofferne i tilstrækkelig store mængder til at det det kan udnyttes i bioindustrien.

"Jeg er overbevist om, at kombinationen af den nanoteknologiske know-how med biologernes dybdegående viden om biologiske systemer, vil føre til nye spændende forskningsresultater og innovative løsninger inden for både bioteknologi og biomedicin."
Institutdirektør Bjarke Bak Christensen

Nanoteknologien beskæftiger sig med udnyttelse af materialestrukturer og funktionelle komponenter helt nede på det atomare niveau, hvor man kan bygge med molekyler og atomer. Det kan derfor undre, at tre forskningsgrupper fra DTU Nanotech ved årsskiftet er flyttet til DTU Bioengineering.

Imidlertid har nanoteknologien mange anvendelser inden for bioteknologi og biomedicin. Er godt eksempel er det intelligente plaster, som ved hjælp af en nanoteknologisk sensor i plasteret, giver besked til hospitalspersonalet, hvis der kommer bakteologisk aktivitet, altså infektion i et sår. Sensoren er udviklet af blandt andre lektor Winnie Svendsen, som er fysiker og gruppeleder for Nano Bio Integrated Systems (NaBIS); en af de tre forskningsgrupper, der er flyttet til Bioengineering.

Winnie Svendsen var til at begynde med skeptisk over ideen om at flytte sin forskning til et biologisk institut, men flytningen viste sig meget hurtigt at indeholde uventede muligheder.

En af Winnie Svendsen store problemer har i årevis været at finde udfordringer til den teknologi hendes gruppe udvikler. Med metoder fra mikro- og nanovidenskab laver de lab-on-a-chip systemer, som er laboratorier, der kan være på en mikrochip. Ved at føre prøvemateriale igennem mikrochippen kan man hurtigt og præcist udføre målinger på meget små prøver.

Gruppens lab-on-a-chip systemer bruges både til biologiske analyser, for eksempel til måling af, hvordan et lægemiddel bliver optaget i kroppen og til miljømæssige analyser, for eksempel måling af, om et stof som Roundup findes i en grundvandsboring, men det har været svært at overbevise forskere og læger om fordelene i hendes teknologiske løsninger. Med overflytningen til DTU Bioteknologi, stod Winnie Svendsen pludselig midt i et institut med forskere, som i den grad kan se ideen i at bruge hendes teknologi:

”Jeg har brugt virkelig meget tid på at lede efter udfordringer, som min teknologi kan løse både inden for forsknings- og hospitalsverdenen. Mit møde med forskerne på DTU Bioengineering har været lidt ligesom at være et barn i en slikbutik. Der er så mange spændende muligheder for at anvende teknologiske løsninger. Forskerne her kan i den grad se potentialet i at kunne lave hurtige og meget følsomme målinger i real time. Jeg har en følelse af, at alle mine teknologier kommer til at gå nye veje, opdage nye ting og skabe ny forskning og innovation i det tætte samarbejde mellem biologi og nanoteknologi.”

For institutdirektør Bjarke Bak Christensen var muligheden for at modtage de tre forskningsgrupper fra DTU Nanotech en rigtig god mulighed for at støtte om flere aspekter af instituttets strategi:

”Jeg mener at det netop på DTU er vigtigt at vi er i stand til at kombinere biologien med teknologiske løsninger. Det er noget vi har arbejdet meget med på DTU Bioengineering gennem de seneste år. Med tilførsel af de tre grupper fra DTU Nanotech kan vi yderligere sætte fart på denne udvikling.”

Et andet strategisk satsningsområde for DTU Bioengineering er innovation, og her vil de tre nye grupper fra DTU Nanotech, som alle tre har stærke innovative profiler også være med til at styrke instituttet.

”Jeg er overbevist om, at kombinationen af den nanoteknologiske knowhow med biologernes dybdegående viden om biologiske systemer, vil føre til nye spændende forskningsresultater og innovative løsninger inden for både bioteknologi og biomedicin. Jeg er derfor meget glad for at de tre grupper, takkede ja til at flytte til DTU Bioengineering,”

udtaler institutdirektør Bjarke Bak Christensen.

De to andre grupper, som er flyttet til DTU Bioengineering fra DTU Nanotech er Bioanalytical Systems, ledet af professor Jenny Emnéus og BioLabChip, med lektor Anders Wolff som gruppeleder.

Der er allerede afsendt flere fælles ansøgninger om forskningsbevillinger til projekter som ligger i krydsfeltet mellem nano- og bioteknologi.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

Susanne Brix Pedersen

video thumbnail image

Vis flere