Havørn

Fugleinfluenza i vilde fugle

fredag 22 jun 18
|

Men ingen grund til panik. Den type fugleinfluenza, der huserede blandt vilde fugle i Danmark i foråret, har ikke spredt sig til fjerkræ, og der er ikke rapporteret nye tilfælde siden 15. april.

DTU Veterinærinstituttet har påvist højpatogen fugleinfluenza med subtypen H5N6 i 29 vilde fugle. Det drejer sig om 11 havørne, 11 musvåger, 2 gråkrager, 2 knopsvaner, 1 hættemåge, 1 sølvmåge og 1 skarv. Fuglene er fundet over det meste af landet i perioden fra 9. februar til 15. april 2018. Der er ikke set smitte med dette højpatogene H5N6 virus til dansk fjerkræ.

”I flere europæiske lande er denne type fugleinfluenza fundet i både vilde fugle og fjerkræ i samme periode, men i Danmark er alt fjerkræ altså indtil videre gået fri" fortæller seniorrådgiver Charlotte Hjulsager fra DTU Veterinærinstituttet.

Det højpatogene H5N6 virus er nært beslægtet med H5N8 virus, der cirkulerede blandt vilde fugle i Danmark i 2016 og 2017, og som spredte sig massivt i store dele af Europa. Der er imidlertid ikke rapporteret om samme omfang af spredning og dødelighed for H5N6 virusset, som for H5N8 virus. Der er ikke påvist smitte til mennesker med de europæiske varianter af hverken højpatogen H5N8 eller H5N6 virus.

Overvåger situation

Højpatogen fugleinfluenza forekommer normalt ikke i vilde fugle i Danmark, og er tidligere kun fundet i 2006. Den gang var der tale om subtypen H5N1.

De mindre alvorlige, såkaldt lavpatogene fugleinfluenzavirus, er derimod naturligt forekommende i de vilde fugle i Danmark. DTU Veterinærinstituttet overvåger hvert år forekomsten af influenzavirus i vilde fugle i samarbejde med Fødevarestyrelsen og Statens Naturhistoriske Museum. I 2017 fandt vi således adskillige lavpatogene H5 virus i vilde svømmefugle samt en del andre lavpatogene influenzavirus.

Læs mere om fund af fugleinfluenza i vilde fugle i Danmark her.

Se kort over fund af højpatogen fugleinfluenzavirus her.

Fund af fugleinfluenza i fjerkræ

Seneste fund af fugleinfluenzavirus i dansk fjerkræ var den 5. maj, hvor DTU Veterinærinstituttet påviste lavpatogen H5 fugleinfluenzavirus i prøver fra en slagteandebesætning i Nordjylland. Mistanken om fugleinfluenza skyldtes påvisning af antistoffer mod H5 virus i forbindelse med den rutinemæssige fugleinfluenzaovervågning af fjerkræ.

Ænderne blev aflivet for at begrænse smitten og for at undgå at virus skulle kunne udvikle sig til at være højpatogent.

Genetiske undersøgelser viste efterfølgende at virusset er beslægtet med de lavpatogene H5 virus, der findes i vilde fugle i Danmark, og som også findes i vilde fugle og fjerkræ i Europa.

Læs mere om fugleinfluenzaudbrud i fjerkræ i Danmark her.

 

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

Stillbillede fra animation om DTU Fødevareinstituttets arbejde med risikovurderinger.

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere