Forskningsbaseret rådgivning til staten

DTU's forskningsbaserede rådgivning til staten sker under såkaldte strategiske rammeaftaler. Opgaverne omfatter blandt andet rådgivning og risikovurderinger, beredskab, overvågning og kortlægning. Det kan for eksempel være rådgivning vedrørende grænseværdier for hormonforstyrrende stoffer eller opmåling og overvågning af Grønlands indlandsis.

Rammeaftalerne har et langsigtet perspektiv og danner grundlag for et strategisk samarbejde, hvor DTU leverer ydelser til langsigtet understøttelse af specifikke forvaltningsområder hos myndighederne.

Finansieringen af rammeaftalerne om forskningsbaseret rådgivning indgår som en del af finanslovprocessen. DTU har i dag rammeaftaler med Miljø- og Fødevareministeriet, Transportministeriet, Energi- Forsynings- og Klimaministeriet, Udenrigsministeriet samt Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen.

DTU’s overordnede styring af rammeaftalerne ligger i Afdeling for Innovation og Sektorudvikling, mens den daglige ledelse og faglige opgaveløsning varetages af DTU's institutter.

Læs mere om de enkelte rammeaftaler ved at klikke på boksene nedenfor. 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

DTU's forskningsbaserede rådgivning på miljø- og fødevareområdet inkluderer bl.a. grænseværdier for kemikalier, genmodificerede stoffer og smitsomme husdyrsygdomme.

Transportministeriet - IC3 toge

DTU gennemfører bl.a. løbende transportvaneundersøgelser som en del af den forskningsbaserede rådgivning til staten på transportområdet.

Trawl på spil på Dana

DTU's forskningsbaserede rådgivning på det akvatiske område indkluderer bl.a. bæredygtigt erhvervsfiskeri og rekreativt fiskeri, fiskeriets påvirkning af økosystemerne samt
akvakultur.

Energi og klima

DTU løfter en række forsknings- og rådgivningsopgaver på geodæsiområdet i regi af en ramme-
aftale mellem DTU og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

DTU løser forskningsbaserede opgaver inden for radioaktive stoffer i miljø og fødevarer for Sundhedsstyrelsen, Fødevare-
styrelsen og Miljøstyrelsen.