Rammeaftale med Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen

 

DTU leverer uvildig forskningsbaseret rådgivning til SST, FVST og MST inden for inden for følgende områder:

  • Overvågning af radioaktive stoffer i miljø og fødevarer Overvågning af radioaktive stoffer i havmiljø i Nordøst-atlanten
  • Overvågning af radioaktive stoffer i havmiljø i Østersøen

Samarbejdet reguleres af en rammeaftale, der beskriver de strategiske og organisatoriske forhold for samarbejdet mellem DTU og styrelserne.

Som bilag til rammeaftalen ligger en ydelsesaftale, der beskriver de konkrete faglige ydelser, som DTU leverer til styrelserne.

Dokumenter

Hoveddokument om forskningsbaseret myndighedsbetjening til Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen.

Rammeaftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening (2018-2021).

Ydelsesaftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for radioaktive stoffer i miljø og fødevarer (2018-2021).

Kontakt

Bjarke Hesbjerg
Chefkonsulent
AFRI
45 25 71 22