Rammeaftale med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

DTU løfter en række forsknings- og rådgivningsopgaver på geodæsiområdet i regi af en rammeaftale mellem DTU og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Under rammeaftalen samarbejder DTU Space med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er en ny styrelse, som blev dannet den 1. januar 2016, og styrelsen er ansvarlig for infrastrukturen til geografisk information og har ansvar for referencenet, opmåling og kortlægning i Danmark, Færøerne og Grønland.

Den geodætiske forskning på DTU Space sikrer, at relevant og aktuel forskningsbaseret viden om geodæsi og kortlægning er til rådighed for samfundet. DTU Space leverer forskningsbaseret rådgivning, overvågning og dataindsamling bl.a. vedr. referencesystemer, tyngdepunkter og topografisk kortlægning inden for Rigsfællesskabet.

Rammeaftalen mellem DTU og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet er en fireårig, rullende kontrakt, der genforhandles årligt, og opgavernes indhold og varighed tilpasses løbende ministeriets aktuelle behov.

Dokumenter (pdf)

Hoveddokumentet om forskningsbaseret rådgivning til Energi- Forsynings- og Klimaministeriet
EFKM-DTU-Rammeaftale-2018-2021

Bilag 1/Ydelsesaftale
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og DTU Space

Bilag a
Bilag til Ydelsesaftalen

Bilag 1
Kommissorium for Ledelsesgruppen

Kontakt

Ulla Høeberg Jørgensen
Specialkonsulent
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 78 64