Rammeaftale med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (EFKM)

DTU leverer uvildig forskningsbaseret rådgivning til EFKM inden for Geodæsi, herunder positionering og navigation.

Samarbejdet reguleres af en rammeaftale, der beskriver de strategiske og organisatoriske forhold for samarbejdet mellem DTU og ministeriet.

Som bilag til rammeaftalen ligger såkaldte ydelsesaftaler (samarbejdsaftaler på institut- og styrelsesniveau) og tilhørende arbejdsprogrammer, der beskriver de konkrete faglige ydelser, som DTU leverer til ministeriet.

Dokumenter (pdf)

Hoveddokumentet om forskningsbaseret rådgivning til Energi- Forsynings- og Klimaministeriet
EFKM-DTU-Rammeaftale-2018-2021

Bilag 1/Ydelsesaftale
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og DTU Space

Bilag a
Bilag til Ydelsesaftalen

Bilag 1
Kommissorium for Ledelsesgruppen

Kontakt

Bjarke Hesbjerg
Chefkonsulent
AFRI
45 25 71 22