Rammeaftale med Udenrigsministeriet om forskningsbaseret rådgivning

DTU løser forskningsbaserede opgaver på det akvatiske område for Udenrigsministeriet. Opgaverne bliver udført i regi af en rammeaftale.

DTU har indgået en strategisk rammeaftale med Udenrigsministeriet, herunder Fiskeristyrelsen, om tilvejebringelse af uvildig og veldokumenteret beslutningsstøtte til ministeriet indenfor det akvatiske område.

Aftalen omfatter forskningsbaseret rådgivning om bæredygtig udnyttelse af fisk og skaldyr i hav, søer og åer inden for både erhvervsfiskeriet og det rekreative fiskeri samt fiskeriets påvirkning af økosystemerne. Desuden omfatter aftalen rådgivning om akvakultur, dvs. opdræt af fisk, skaldyr og tang. Rådgivning vedr. opdræt af fisk leveres til Miljø- og Fødevareministeriet.

Aftalen er en fireårig, rullende kontrakt, der genforhandles årligt, så opgavernes indhold og varighed løbende tilpasses ministeriets aktuelle behov.

Dokumenter (pdf)

Hoveddokumentet om forskningsbaseret rådgivning til Udenrigsministeriet og underliggende Fiskeristyrelse
UM-DTU Rammeaftale 2019-2022

Bilag a - økonomisk afrapportering - skabelon
Udenrigsministeriet og DTU Aqua

Ydelsesaftale
Ydelsesaftale - 2019 - 2022

Kontakt

Iben Frøkjær Strand
Chefkonsulent
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 70 20