Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Ved Offentlig-Privat Innovation forstås i denne sammenhæng et projekt, der forbereder et større offentligt udbud. Hovedformålet er at sikre sig, at det kommende udbud understøtter såvel nuværende som fremtidige behov. Med andre ord skal DTU, gerne sammen med andre aktører, give kommunen eller regionen et vidensbaseret afsæt for at skabe et kvalificeret og fremsynet udbudsmateriale.

Case: Intelligent trafikstyring i Københavns Kommune

Kontakt

Henrik Mielby
Teamleder
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 10 46

Kontakt

Jan Eiersted Molzen
Kontorchef, Rådgivning og netværk
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 71 27